Miljödepartementet

Lantmäteriets uppdragsverksamhet bolagiseras

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 11:26 CET

Christina Rogestam, tidigare VD Akademiska Hus, har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för att ombilda vissa verksamheter vid Lantmäteriet till aktiebolagsform samt bedöma lämpligheten i detta.

- Mitt förslag är att division Metria bolagiseras den 1 januari 2011. Metria uppfyller de kriterier som statsmakterna satt upp för när en bolagisering är lämplig. Därtill kommer att krav i EG-direktiven Inspire (en infrastruktur för rumslig information i Europa) och PSI (om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn) påverkar Lantmäteriets uppdrag och också gör det svårt att ha nuvarande form av uppdragsverksamhet inom ramen för myndigheten.

- Jag bedömer också att konkurrensförhållandena på marknaden förbättras genom att det blir helt klar att någon subventionering av Metrias verksamhet inte föreligger.

Enheten GeoSE, som försörjer Försvarsmakten med geografisk information, undantas från bolagiseringen och kvarstannar inom Lantmäteriet.

Huvudkontoret för det nya bolaget föreslås bli lokaliserat till Gävle.


Kontakt:
Christina Rogestam
Utredare
0708-153550