Lappland Goldminers AB

Lappland Goldminers ansöker om miljötillstånd för en gruvverksamhet vid Fäboliden på 5 miljoner ton per år.

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:22 CEST

Bolaget har nu lämnat in ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för gruva och processverk vid Fäboliden utanför Lycksele. Gruvan och processverket för utvinning av guld fram till färdiga guldtackor har en planerad kapacitet på 5 miljoner ton malm per år.


Ansökan som med bilagor och utredningar är ett omfattande dokument, på ca 2 000 sidor, har inlämnats till Miljödomstolen. Processanläggningen dimensioneras för att utvinna guld och silver från fyndigheten vid Fäboliden och från kringliggande gruvor

- Arbetet för att utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, teknisk beskrivning samt ett större antal beräkningar för ansökan har pågått sedan år 2001och har engagerat ett stort antal specialister inom olika områden. Underlaget till ansökan har samordnats och utarbetats av Sweco i nära samarbete med bolaget, säger Lappland Goldminers VD Karl-Åke Johansson.

Fyndigheten i Fäboliden ligger längs Guldlinjen i Västerbotten. Lappland Goldminers har många intressanta projekt på Guldlinjen som har stor potential för nya fynd.

För ytterligare information se vår hemsida; www.lapplandgoldminers.com

Om bolaget:
Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag med målsättning att bli ett producerande gruvföretag. Bolaget är noterat på handelsplatsen Nya Marknaden med benämningen GOLD. Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med en centralt lokaliserad processanläggning som försörjs av malm från en eller flera gruvor.

För mer information vänligen kontakta:
Karl-Åke Johansson, VD.
Tel: 0950-275 01
karl-ake.johansson@lgold.se

Tomas Björklund, styrelseledamot
Tel: 070-662 35 35
tomas.bjorklund@lgold.se