Lappland Goldminers AB

Lappland Goldminers borrningar på djupet i Fäboliden är fortsatt positiva

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 14:42 CET

Lappland Goldminers AB har sedan i början av augusti kärnborrat för att undersöka djupare delar av guldmineraliseringen i Fäboliden. Den 25 oktober kunde Bolaget presentera resultaten från de tre första borrhålen, som övertvärat mineraliseringen från ca 350 till 550 m djup under markytan. Bolaget har fram till den 17:e januari 2007 borrat 10 hål om totalt 5 102 m i det pågående programmet och kan nu presentera analysresultaten från borrhål fyra till sex (andra profilen; se tabell och karta för detaljerad information).

- I det pågående kärnborrningsprogrammet för att undersöka fyndighetens djupare delar kan vi presentera resultat från den andra profilen, vilken omfattar 3 kärnborrhål, varav det djupaste når ner till ca 600 m djup under markytan. De mineraliserade sektionerna i de nu borrade hålen är 22,0 m med 1,48 g/t Au, 20,0 m med 1,24 g/t Au och 9 m med 1,19 g/t Au. Guldmineraliseringen fortsätter således mot djupet, men i det djupaste hålet i mindre omfattning. För tillfället står det två borrmaskiner i Fäboliden, men snart kommer det att vara fyra maskiner, som borrar för att undersöka djupare delar av Fäboliden. Vår målsättning är att kunna presentera en mineraltillgång, som sträcker sig ned till motsvarande ca 600 m djup, säger Karl-Åke Johansson, Lappland Goldminers VD.

Se tabell och karta för detaljerad information och Bolagets hemsida för information runt undersökningsmetoder.

Om Fäboliden
Fäboliden, Bolagets "flaggskepp" och största fyndighet, ligger i Lycksele kommun på Guldlinjen. Bolaget planerar att där anlägga en central processanläggning för att utvinna guld och silver, med en årlig kapacitet på 5 miljoner ton malm. Anläggningen byggs för behandling av Guldlinjens malmer och slutprodukten är dorétackor för försäljning.
I Fäboliden förekommer guldmineralisering, som är associerad med arsenikkis och kvarts i tektoniska zoner. Värdbergarter utgörs främst av metasedimentära och metavulkaniska bergarter, som avsattes på havsbotten för ca 2 miljarder år sedan. Objektet ligger i sin helhet inom Bolagets bearbetningskoncession.


Om Bolaget:
Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag med målsättning att bli ett producerande gruvföretag. Bolaget är listat på handelsplatsen First North med benämningen GOLD. Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med en centralt lokaliserad processanläggning i Fäboliden, som försörjs av malm från en eller flera gruvor.
Lappland Goldminers är medlem i SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, (tidigare Svenska Gruvföreningen) och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Det tekniska underlaget i detta pressmeddelande har sammanställts under översyn av Dr. Leif Carlson (konsult och styrelseledamot), som är registrerad av SveMin som "Kvalificerad person", QP.


Kvalitetskontroll och kvalitetsförsäkran
Proverna från borrkärnorna har analyserats av det certifierade laboratoriet ALS Chemex, Vancouver, Kanada. Guld analyseras med "Fire Assay" på ett 50 grams prov (analyskod Au-AA26). Silver, basmetaller och arsenik analyseras med " Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectroscopy" (ICPAES) på ett 0.5 grams prov (anlyskod ME-ICP41). De resultat som rapporteras i tabellen representerar kärnlängder; den verkliga bredden av mineraliseringen är uppskattad att vara ungefär 80% av kärnlängden.

För mer information, vänligen kontakta:
Karl-Åke Johansson, VD Tomas Björklund, styrelseledamot
Tel: 0950-275 01, 070-625 22 57 Tel: 070-662 35 35
karl-ake.johansson@lgold.se tomas.bjorklund@lgold.se

För mer information:

om Bolaget, www.lapplandgoldminers.com

om Bergsstaten och minerallagarna, www.bergsstaten.se

om SweMin www.mining.se