Lappland Goldminers AB

Lappland Goldminers gör ett intressant bly-silverfynd i Gubbträsk

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 09:05 CEST

I månadsskiftet juli-augusti utfördes grävningsarbeten under ett tidigare påträffat block, som vid analys höll över 30 % bly och 283 g/t silver. Grävningen resulterade i ytterligare fynd av ett femtontal kraftigt bly-silvermineraliserade block. Moderklyften till blocken bedöms finnas i närheten av blockens fyndplats.

Lappland Goldminers har påbörjat ett borrprogram omfattande 22 borrhål och 2 200 m för att uppgradera den tidigare påträffade guld, zink-bly-silvermineraliseringen till en indikerad mineraltillgång. Det nya blockfyndet av blyglans kommer att undersökas vidare med ett utökat grävprogram och med geokemisk provtagning för att lokalisera källan till det rika blockfyndet i Gubbträsk.

Om Gubbträsk

Projektet ligger i sin helhet inom bolagets undersökningstillstånd Gubbträsk nr 1, beläget cirka 100 km nordväst om Lycksele. Det omfattar 1 802 ha i Gubbträsk i ett område med väl utbyggd infrastruktur. Företaget har angränsande undersökningstillstånd på 2 447 ha.

Avståndet till planerade anrikningsverket i Fäboliden är ca 70 km.

Zink-bly-silver mineraliseringen uppträder i breccierade metagråvackor och guld-arsenikkismineraliseringen i kvarts-skarnrika zoner i kontakten mellan metasedimenten och vulkaniterna. Ett stort antal guld-arsenik och zink-bly-silveranomalier har påträffats vid den geokemiska provtagningen. Flera av dessa anomalier har övertvärats med diamantborrning.

Om bolaget

Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag med målsättningen att bli ett producerande gruvföretag, som ur miljösynpunkt söker "gröna lösningar". Bolaget är listat på handelsplatsen First North med benämningen GOLD, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, samt på Oslobörsens OTC lista. Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med centralt lokaliserade processanläggningar i Fäboliden i Sverige och Haveri trakten i Finland, som försörjs av malm från en eller flera gruvor genom egen prospektering alternativt ackvisition. Det tekniska underlaget i detta pressmeddelande har sammanställts under översyn av Leif Carlson, som är registrerad av SveMin som "Kvalificerad person", QP.

Lappland Goldminers är medlem i SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, (tidigare Svenska Gruvföreningen) och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.

För mer information om Lappland Goldminers, kontakta:Karl-Åke Johansson, VD Tomas Björklund, styrelseledamot
Tel. 0 950 275 01, 0 70 625 22 57 Tel. 070 662 35 35
karl-ake.johansson@lgold.se tomas.bjorklund@lgold.seEller besök Lappland Goldminers webbsida på: www.lapplandgoldminers.com