Lappland Goldminers AB

Lappland Goldminers kan nu för första gången presentera en malmreserv för guldprojektet Fäboliden

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:12 CET

Lappland Goldminers AB kan nu presentera en bevisad malmreserv på 20,75 miljoner ton med en medelhalt på 1,43 gram guld per ton motsvarande 29,6 ton guld (0,95 M Oz.), av dessa beräknas cirka 86% eller 25,43 ton kunna utvinnas efter förluster i gruva och processverk. Utöver den nu presenterade bevisade malmreserven ner till 200 m djup har bolaget en tidigare indikerad mineraltillgång, belägen mellan 200 och 350 meters djup, på 15 miljoner ton med en medelhalt på 1,5 g/t Au motsvarande 22,5 ton guld varav 19,4 ton beräknas kunna utvinnas.

Bolaget har kontinuerligt sedan år 2000, med främst kärnborrning, undersökt guldmineraliseringen i Fäboliden. Den övre delen av fyndigheten, där malmreserven är etablerad, är borrad med en täthet av ca 50 x 50-60 m, vilket av flera oberoende experter bedömts som fullt tillräcklig för ändamålet. Malmreserven är baserad på ca 180 kärnborrhål omfattande 23 000 borrmeter och 14 000 analyser samt provbrytning omfattande 1 000 ton, provanrikning omfattande detaljerade processförsök samt en preliminär lönsamhetsstudie. Malmreserven är i alla för svenska förhållanden tillämpliga delar utförd enligt SveMins regler i enlighet med det kanadensiska regelverket NI 43-101.

- Den nu presenterade malmreserven stämmer mycket väl med tidigare bedömningar utförda av Bolaget. Den halt och mängd malm som nu presenteras är fullt tillräcklig för en verksamhet, som är baserad på storskalig produktion med låga enhetskostnader. Resultaten från provbrytningen och olika andra undersökningar, som vi genomfört, har indikerat att halten i fyndigheten kan vara högre än vad som direkt påvisats vid undersökning med kärnborrning men eftersom vi inte helt kan förklara orsakerna till detta har vi valt att vara konservativa i nuläget. Våra borrningar på djupet har visat att mineraliseringen är uthållig men vi avvaktar med att göra en bedömning av hela mineraltillgången ner till 600 m djup tills djupborrningsprogrammet är mer framskridet. Vi borrar nu intensivt med flera kärnborrningsutrustningar mot djupet med målsättning att presentera en malmresurs även för detta område under första halvåret, säger Karl-Åke Johansson, Lappland Goldminers VD.

Om Fäboliden
Fäboliden, Bolagets "flaggskepp" och största fyndighet, ligger i Lycksele kommun på Guldlinjen. Bolaget planerar att där anlägga en central processanläggning för att utvinna guld och silver, med en årlig kapacitet på 5 miljoner ton malm. Anläggningen byggs för behandling av Guldlinjens malmer och slutprodukten är dorétackor för försäljning.
I Fäboliden förekommer guldmineralisering, som är associerad med arsenikkis och kvarts i tektoniska zoner. Värdbergarter utgörs främst av metasedimentära och metavulkaniska bergarter, som avsattes på havsbotten för ca 2 miljarder år sedan. Objektet ligger i sin helhet inom Bolagets bearbetningskoncession.

Om Bolaget:
Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag med målsättning att bli ett producerande gruvföretag. Bolaget är listat på handelsplatsen First North med benämningen GOLD. Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med en centralt lokaliserad processanläggning i Fäboliden, som försörjs av malm från en eller flera gruvor.
Lappland Goldminers är medlem i SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, (tidigare Svenska Gruvföreningen) och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Det tekniska underlaget i detta pressmeddelande har sammanställts under översyn av Thomas Lindholm, som är oberoende konsult och registrerad av SveMin som "Kvalificerad person", QP. Thomas Lindholm har även granskat och godkänt denna pressrelease.

För en förkortad teknisk beskrivning se Bolagets hemsida under projekt Fäboliden

För mer information, vänligen kontakta:
Karl-Åke Johansson, VD
Tel: 0950-275 01, 070-625 22 57
karl-ake.johansson@lgold.se

Tomas Björklund, styrelseledamot
Tel: 070-662 35 35
tomas.bjorklund@lgold.se

För mer information:
om Bolaget, www.lapplandgoldminers.com
om Bergsstaten och minerallagarna, www.bergsstaten.se
om SveMin www.mining.se