Lappland Goldminers AB

Lappland Goldminers lägger första ordern för processverket i Fäboliden

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 09:07 CEST

Lappland Goldminers har köpt in en begagnad kvarn till den blivande anläggningen i Fäboliden.

Under arbetet med lönsamhetsstudien (feasibility study), har vi beslutat oss för att lägga in en extra malningskrets, jämfört med den preliminära lönsamhetsstudien (pre-feasibility study) som vi tidigare publicerat. Den extra malningskretsen kommer att öka utbytet av guld i processen med 3-4 % till ca 90 %, och öka intäkten i projektet vid aktuella guldprisnivåer med ca 25 MSEK/år.

Vi är väldigt nöjda över att kunna köpa bra och begagnad utrustning till ett pris under en miljon kronor i dessa tider med kraftigt ökande priser på gruvutrustning. Kvarnen, som är från Bolidens nedlagda anrikningsverk i Laisvall, har besiktigats av Industriteknik Nord AB, som har mångårig erfarenhet av underhåll och drift av gruvutrusning under svenska förhållanden. Industriteknik har även fått uppdraget att iordningställa kvarnen till driftsskick.

Arbetet med lönsamhetsstudien fortlöper och beräknas vara avslutat under nästa månad, säger Karl-Åke Johansson, VD.

Om Fäboliden

Fäboliden, Bolagets "flaggskepp" och största fyndighet, ligger på Guldlinjen i Lycksele kommun. Bolaget kommer där att anlägga en central processanläggning för att utvinna guld och silver, med en årlig kapacitet på 5 miljoner ton malm. Anläggningen byggs för behandling av Guldlinjens malmer och slutprodukten är dorétackor för försäljning.

Om bolaget

Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag med målsättningen att bli ett producerande gruvföretag, som ur miljösynpunkt söker "gröna lösningar". Bolaget är listat på handelsplatsen First North med benämningen GOLD, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, samt på Oslobörsens OTC lista. Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med centralt lokaliserade processanläggningar i Fäboliden i Sverige och Haveri trakten i Finland, som försörjs av malm från en eller flera gruvor som resultat av egen prospektering alternativt ackvisition.
Lappland Goldminers är medlem i SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, (tidigare Svenska Gruvföreningen) och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.


För mer information om Lappland Goldminers, kontakta:
Karl-Åke Johansson, VD
Tel. 0 950 275 01, 0 70 625 22 57
karl-ake.johansson@lgold.se

Tomas Björklund, styrelseledamot
Tel. 070 662 35 35
tomas.bjorklund@lgold.se

Eller besök Lappland Goldminers webbsida på: www.lapplandgoldminers.com