Lappland Goldminers AB

Lappland Goldminers tillförs 90 MSEK genom en nyemission

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 09:35 CET

Lappland Goldminers AB har genomfört en riktad nyemission om 1 miljon aktier till en kurs om 90,50 SEK per aktie. Emissionskursen baseras på snittkursen under perioden 28 februari till 2 mars 2006. Genom nyemissionen tillförs bolaget 90,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionen riktas till ett antal svenska och norska institutionella och privata investerare.


"Vi genomför nyemissionen för att finansiera fortsatt projektutveckling samt prospektering på Fäboliden och våra andra högintressanta projekt på Guldlinjen. Genom nyemissionen tillförs bolaget ytterligare starka ägare, vilket bedöms stärka bolaget i det spännande skede som vi befinner oss i. Eftersom nyemissionen genomförs till marknadskurs bedömer vi detta vara den bästa tänkbara finansieringslösningen för aktieägarna i dagsläget och det ökade institutionella ägande som nyemissionen medför ger oss finansiell styrka inför framtiden" säger Karl-Åke Johansson, VD för Lappland Goldminers.

Nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 24 maj 2005. Genom emissionen ökar antalet aktier i bolaget med
1 000 000 till totalt 10 725 927, varav de nyemitterade aktierna motsvarar 9,3 procent.
Genom emissionen ökar aktiekapitalet med 100 000 SEK.

Handel med Lappland Goldminers aktier på Oslobörsens OTC-lista beräknas komma inledas den 8 mars 2006.

E. Öhman J:or Fondkommission AB, Pareto Securities ASA samt Terra Securities ASA är finansiella rådgivare i emissionen.

Om bolaget:
Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag med målsättning att bli ett producerande gruvföretag. Bolaget är noterat på handelsplatsen Nya Marknaden med benämningen GOLD. Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med en centralt lokaliserad processanläggning som försörjs av malm från en eller flera gruvor.

Lappland Goldminers är medlem i SweMin, Förening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (tidigare Svenska Gruvföreningen) och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.


För mer information om Lappland Goldminers, vänligen kontakta:

Karl-Åke Johansson, VD,
Telefon: 070-625 22 57
karl-ake.johansson@lgold.se

Tomas Björklund, styrelseledamot
telefon: 070-662 35 35
tomas.bjorklund@lgold.se