Active Biotech AB

LAQUINIMOD UPPVISAR SIGNIFKANT OCH BIBEHÅLLEN VERKAN PÅ SJUKDOMEN MULTIPEL SKLEROS

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 08:49 CEST

- Nya "crossover" data presenterade på "World Congress on Treatment and Research in Multiple Sclerosis" uppvisar en signifikant minskning av antalet skadliga lesioner -
Lund och Jerusalem, Israel, den 18 september, 2008

- Nya data från förlängningsstudien av oral laquinimod för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS) uppvisar en signifikant minskning av genomsnittligt antal skadliga lesioner (GdE) i hjärnan både hos patienter som bytt från placebo till laquinimod och patienter som fortsatt med sin ursprungliga dos laquinimod.

I RRMS-patienter som bytte från placebo till laquinimod sågs en 52-procentig minskning av genomsnittligt antal lesioner (p<0.0007). Minskningen var signifikant både för patienter som bytte till hög dos (p<0.009) och låg dos laquinimod (p<0.03). Andelen patienter som bytte till aktiv behandling från placebo och förblev lesions-fria, ökade från 31 procent till 47 procent (p<0.012).

Detta stärker ytterligare laquinimods effekt på sjukdomsaktiviteten mätt med magnetkamera, MRI.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 september 2008, kl. 21.30 CET.