BXO Solutions AB

Larmdistribution i nätverk med BRIX NetAlarm

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 13:05 CEST

BRIX NetAlarmTM är en ny tjänst för larmdistribution i realtid över Internet. Med en diskret tangenttryckning sänder man till exempel ett överfallslarm till sina kollegor. En freeware-version för icke-kommersiellt bruk finns för nedladdning.

BRIX NetAlarmTM använder befintlig infrastruktur för att snabbt sända ut meddelanden som exempelvis överfallslarm eller brandlarm till datorer, mobiltelefoner eller handdatorer. Externa tillbehör kan anslutas, antingen via tråd eller trådlöst. Andra larmsystem, som brandlarm, processtyrning, trygghetslarm med mera kan också integreras.

Personer som riskerar att utsättas för hot eller otrygghet på arbetsplatsen kan via BRIX NetAlarmTM sända ut ett nödlarm från sin dator genom att trycka på en inställbar tangent på tangentbordet. Detta kan vara användbart på bland annat socialtjänstkontor och liknande institutioner.

Ett annat exempel på användningsområde är industriella applikationer. Brandlarm kan exempelvis skickas ut till alla medarbetare på företaget. På produktionsanläggningar kan meddelanden om maskinfel distribueras. Därutöver finns även möjligheten att styra såväl larmflöde som delar av produktionsprocessen genom funktionen Interactive Alarm Control (IAC).

Interactive Alarm Control är ett verktyg som ger kunden möjlighet att själv utforma egna menyer att visas i samband med larm. Varje larm som skickas ut till mottagarna kan ha en unik menystruktur kopplad till sig. Det kan handla om sådant som att starta eller stoppa processer, skicka vidare larmet, meddela andra att man tar larmet eller registrera orsaker och åtgärder. Med IAC kan man skapa lättanvända gränssnitt för de mest avancerade funktioner.

Programmet finns även i en enklare freeware-version som kan laddas ner gratis från www.BRIX.se.

För mer information, kontakta:
BXO Solutions AB
Bengt Strömberg
070-638 33 38
bengt.stromberg@bxo.se

Bilder:

http://www.brix.se/images/stories/netalarm_duress.png
Bildtext: Personer som riskerar att utsättas för hot eller otrygghet på arbetsplatsen kan via BRIX NetAlarm sända ut ett nödlarm från sin dator genom att trycka på en inställbar tangent på tangentbordet.

http://www.brix.se/images/stories/netalarm_industrial.png
Bildtext: Brandlarm kan exempelvis skickas ut till alla medarbetare på kontoret. På produktionsanläggningar kan meddelanden om maskinfel distribueras.

http://www.brix.se/images/stories/netalarm_iac.png
Bildtext: Interactive Alarm Control är ett verktyg som ger kunden möjlighet att själv utforma egna menyer att visas i samband med larm.