Seco Tools AB

LARS BERGSTRÖM NY VD OCH KONCERNCHEF FÖR SECO TOOLS

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 09:43 CET

Lars Bergström har utsetts till ny VD och koncernchef för Seco Tools AB. Han tillträder sin tjänst under första kvartalet 2011.

Lars Bergström är 52 år gammal, civilingenjör från Kungliga Tekniska högskolan och har en MBA-examen från Uppsala Universitet. Lars har lång erfarenhet från svensk verkstadsindustri och är idag VD och koncernchef för noterade BE Group AB. Tidigare har Lars bland annat varit VD och koncernchef för Karoline Machine Tools (KMT) samt innehaft flera ledande positioner inom ABB-koncernen.

Fagersta den 8 november 2010

SECO TOOLS AB (publ)
------------------------------
Informationen är sådan som Seco Tools AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2010, kl. 08.45.

För kompletterande uppgifter var vänlig kontakta Anders Ilstam, Styrelsens ordförande, tel  070-630 7602

Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "About Seco Group/Investor Relations" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.