Länsstyrelsen i Jönköpings län

Lars Engqvist gör studieresa om kalkning och biologisk återställning

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 14:57 CEST

Onsdagen den 19 oktober gör landshövding Lars Engqvist en studieresa om försurning och vilka åtgärder som genomförs för att återställa vatten som varit försurade. Syftet med resan är att landshövdingen skall få en djupare inblick i hur arbetet med kalkning och biologisk återställning bedrivs i Jönköpings län.

Först besöks Duveledsbäcken, ett försurat och kalkat vattendrag i Vaggeryds kommun. Där demonstrerar Länsstyrelsen elfiske och bottenfaunaprovtagning som är två av de metoder som används för att undersöka om det finns försurningsskador och om kalkningen fungerar. Därefter demonstrerar Movab AB hur kalkspridning med helikopter går till. Vaggeryds kommun beskriver försurningssituationen i kommunen och hur de arbetar med kalkning.

På eftermiddagen berättar Gislaved- och Jönköpings kommuner om deras arbete med kalkning och biologisk återställning. Besök görs vid Radaholm i Gislaveds kommun där en fiskväg har färdigställs samt Norra Unnaryd i Jönköpings kommun där en damm planeras att tas bort.

Journalister är välkomna att övervara resan. Vägbeskrivningar till de olika besöken kan fås av Tobias Haag på telefon 070-721 61 30.
Program för studieresan

8.30 Avfärd från Länsstyrelsen

Information om försurningsläget och kalkningsverksamheten i länet. Eva Hallgren Larsson, Länsstyrelsen.

9.15 Hur mäter man resultatet av åtgärderna? Demonstration av elfiske och bottenfaunaprovtagning i Duveledsbäcken, Vaggeryds kommun, två av de metoder som används i uppföljningen av kalkningen. Mikael Ljung och Ingela Tärnåsen, Länsstyrelsen.

10.30 Kalkningsverksamheten i Vaggeryds kommun. Örjan Karlström, Vaggeryds kommun.
Demonstration av kalkspridning med helikopter. Kjell Hallin, Movab AB och Lasse Sangedal, Sangedal konsult AB.

12.30 Lunch i Bondstorp

13.30 Vad är biologisk återställning och behovet av åtgärder. Bob Lind, Länsstyrelsen.

Biologisk återställning i Gislaveds kommun, besök vid fiskväg vid Radaholm. Gunnar Gustavsson, Gislaveds kommun.

14.30 Besök vid Unneforsdammen vid Norra Unnaryd. En damm som planeras att rivas ut för att återställa miljön i Nissan. Elisabeth Tysell, Jönköpings kommun.

Kontaktperson
Tobias Haag
Telefon: 036-39 50 51
Mobil: 070-721 61 30
Alternativ mobil: 070-349 68 94
E-post: tobias.haag@f.lst.se

Vidare läsning
Kalkning och försurning
http://www.f.lst.se/varverksamhet/miljonatur/miljosituationenilanet/kalkningochforsurning.4.1cc5069f886f1fc457fff378.html