Finansdepartementet

Lars-Erik Lövdén kommenterar Utjämningskommitténs förslag

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 15:28 CEST

Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén har i dag mottagit Utjämnings-kommitténs betänkande om förändringar i det kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet.

- Det är positivt att det finns en bred majoritet bakom de grundläggande principerna i det kommunala utjämningssystemet, säger kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén.

- Det kommunala utjämningssystemet bygger på solidaritet och rättvisa. Sverige behöver ha ett utjämningssystem som minskar obalansen mellan kommuner och landsting så att alla regioner har förutsättningar för tillväxt. Det måste vara möjligt att leva och ha likvärdiga förutsättningar i hela landet. Detta förutsätter någon form av ekonomisk utjämning mellan landets kommuner och mellan landstingen.

- Jag kommer nu att föra samtal kring förslaget och invänta remissinstansernas synpunkter. Jag välkomnar en bred och spännande debatt kring utjämningsfrågorna runt om i hela landet.

Ulrika Borg
Pressekreterare
08-4051599
070-5751599