Finansdepartementet

Lars-Erik Lövdén om ekonomin i kommuner och landsting

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 13:57 CEST

Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén ger följande kommentarer med anledning av Kommun- och Landstingsförbundens rapport om kommunsektorns ekonomi som presenterades i dag.

- Jag delar förbundens uppfattning om att 2004 blir ett mycket kärvt år för kommuner och landsting. Den internationella lågkonjunkturen har lett till att arbetsmarknaden har försvagats och att skatteintäkterna inte ökar i samma omfattning som tidigare. Det gäller även för statens ekonomi.

- Avgörande för kommunsektorns ekonomi är att sysselsättningen tar fart och att antalet arbetade timmar ökar. Det genererar i sin tur ökade skatteintäkter. Vi är nu inne i en konjunkturuppgång som, tillsammans med ökade statsbidrag 2005 och 2006 och satsningen i vårbudgeten på fler jobb, kommer att bidra till en förbättrad ekonomisk situation de kommande åren.

- En positiv tendens i Kommun- och Landstingsförbundens rapport är att kostnadsökningstakten inom kommunsektorn dämpades markant under förra året. Kostnadseffektiviteten är en viktig fråga och det är positivt att förbunden riktar fokus på detta i sin redovisning.

Kontakt
Ulrika Borg
Pressekreterare
08-40515 99
070-575 15 99
ulrika.borg@finance.ministry.se