Svenska kyrkan

Lars Friedner - generalsekreterare för Svenska kyrkan

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 15:56 CEST

Kyrkostyrelsens har i dag beslutat att utse Lars Friedner som generalsekreterare för Svenska kyrkan från den 1 juni 2004. Lars Friedner har varit tillförordnad generalsekreterare sedan oktober 2002.

- Jag är glad och stolt över förtroendet som jag har fått. Samtidigt känner jag ödmjukhet inför uppgiften – efter att ha fått tillfället att pröva på uppdraget vet jag ju vad det innebär. I arbetet vill jag i första hand verka för att människor skall tycka att Svenska kyrkan är värd att tillhöra.

Generalsekreteraren i Svenska kyrkan är Kyrkostyrelsens chefstjänsteman med ansvar för de frågor som hanteras i Svenska kyrkan på nationell nivå. I nära samarbete med Kyrkostyrelsen och ärkebiskopen, skall generalsekreteraren företräda Svenska kyrkan och leda det nationella arbetet. Generalsekreteraren är också chef för Kyrkokansliet i Uppsala med 270 anställda.

CV Lars Friedner

Född 1949 i Uppsala, studentexamen 1968, jur.kand. 1973

Anställningar

Statens jordbruksnämnd 1973-1988,

Göta hovrätt sedan dess, hovrättsråd sedan 1994

Sekreterare i Kyrkoberedningen 1992-1994

Sekreterare i Kyrkomötets besvärsnämnd 1992-1998

Rättssakkunnig Svenska kyrkans Centralstyrelses arbete med ny kyrkoordning 1996-1998

Rättschef Svenska kyrkan sedan 1998, t.f. generalsekreterare sedan 2002.

Familj

Gift med Anna Maria, handläggare vid Migrationsverket. Tre vuxna döttrar. Bor på en avstyckad gård i Bankeryd utanför Jönköping.

Intressen

”Odlar min trädgård med varierande framgång”, historia, geografi och samhällsfrågor. Sedan gammalt ett specialintresse för järnvägshistoria.