Kristdemokraterna, KD

Lars Gustafsson, Halland, och Mikael Oscarsson, Uppsala, riktar krav till jordbruksministern: Hjälp bönder som drabbats av regnet

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2007 08:52 CEST

- De bönder i Halland som drabbats extra hårt av vädrets makter måste få någon form av ekonomiskt stöd för att lindra kostnaderna som den regniga sommaren orsakat. Vad tänker jordbruksministern göra för att ekonomiskt stödja dessa bönder?

Det undrar Lars Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Hallands län, i en skriftlig fråga till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c).

Samtidigt har Mikael Oscarsson, riksdagsledamot från Uppsala län, utifrån sina möten med drabbade lantbrukare i främst Östergötland ställt en liknande fråga med krav om att en nationell skördeskadefond åter inrättas.

- Stora delar av landet har under sommaren drabbats av mycket hög nederbörd. I synnerhet gäller detta södra Sverige. För jordbrukets del innebär det att stora delar av skörden ruttnar bort. I södra Halland har så mycket som 30 procent av årets skörd förstörts, säger Lars Gustafsson.

Den skördeskadefond som tidigare fanns är nu avvecklad. LRF har föreslagit att en nationell katastroffond inrättas för skördeskador i samband med naturkatastrofer. Kristdemokraterna har under tiden i opposition i sin årliga budgetmotion haft ett förslag om inrättandet av ett särskilt anslag för ersättning till skördeskador.

- Fram till EU-inträdet hade Sverige en skördeskadefond, men sedan tycks det som om vi tänkte att vi kan förlita oss på EU och tillfälliga nationella lösningar. Vi önskar istället se en mer långsiktig lösning, säger Mikael Oscarsson.

Till följd av klimatförändringarna kommer liknande naturkatastrofer troligtvis inträffa mer frekvent framöver. Därför behövs en långsiktig lösning för de areella näringarnas ekonomiska skydd mot naturkatastrofer.


För ytterligare information:

Lars Gustafsson
riksdagsledamot
mobil. 070-376 04 11

Mikael Oscarsson
riksdagsledamot
mobil. 070-343 95 81

Martin Wisell
pol sakkunnig
tel. 08-786 66 45
mobil. 070-938 51 73

hemsida:
www.kristdemokraterna.se

bildbank:
www.bildbank.kristdemokrat.se