Sveriges Kommuner och Landsting

Lars Hallberg VD för Omställningsfonden

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 15:14 CEST

Styrelsen för Omställningsfonden har utsett Lars Hallberg till VD. Lars Hallberg tillträder sin nya tjänst den 1 september 2011. Omställningsfonden kommer från 1 januari 2012 ansvara för arbetet med omställningsavtalet som slöts i december 2010.

Lars Hallberg har en gedigen kunskap om omställningsarbete ifrån sin långa bakgrund inom Trygghetsrådet (TRR), där han idag är vice VD. Erfarenhet och förståelse ifrån en partsgemensam organisation är en viktig förutsättning för att framgångsrikt kunna etablera och utveckla en verksamhet som Omställningsfonden.

– Lars är en lyhörd ledare och en mogen person som framgångsrikt drivit förändringsarbete på TRR. Vi känner oss mycket trygga i valet av Lars som VD till Omställningsfonden som omfattar ca 1,1 miljoner medarbetare i kommuner, landsting och företag, säger parternas företrädare Ingela Gardner Sundström (SKL och Pacta), Lenita Granlund (Kommunal), Christer Romilson (OFR) och Eva Lindquist (AkademikerAlliansen).

Nu väntar det viktiga och omfattande arbetet med att få alla strukturer på plats för att säkerställa ett optimalt stöd för medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Förberedelserna inför den helt nya organisationen har pågått sedan avtalet tecknades i december 2010.

– Omställningsfonden är en unik lösning för kommuner, landsting och företag och det känns hedersamt att få parternas förtroende att etablera verksamheten. Nu är det viktigt att utifrån avtalet skapa de bästa förutsättningarna för såväl arbetsgivarna som arbetstagarna, säger Lars Hallberg.


Fakta om omställningsfonden:


Omställningsfondens uppgift

Omställningsfonden, KOM-KL, har från 2012 till uppgift att verkställa Omställningsavtalets bestämmelser och intentioner avseende individuellt stöd för aktiva omställningsinsatser och individuella ekonomiska förmåner till medarbetare i kommuner, landsting och företag som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet innehåller tre komponenter:

  • Aktiva omställningsinsatser
  • Ekonomiska förmåner
  • Äldreersättning för anställda hos SKL:s medlemmar

De aktiva omställningsinsatserna kan exempelvis bestå i att klienten tillsammans med en rådgivare resonerar om fortsatt yrkesliv och upprättar en individuell handlingsplan samt själv aktivt medverkar till relevanta insatser.

Avtalsparterna

  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta, arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag.
  • Svenska Kommunalarbetarförbundet
  • OFR – En uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för 14 fackliga organisationer med medlemmar inom offentliga sektorn.
  • AkademikerAlliansen - är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala/landstingskommunala sektorn mellan 17 Saco-anslutna förbund

› Läs mer om omställningsavtalet som signerades i december 2010 och berör cirka 1,1 miljoner medarbetare i kommuner, landsting och företag

› Läs också kapitel om omställningsavtalet i den nya utgåvan av Arbetsgivarperspektiv på kommuner- och landsting (sid 35)

För mer information:

SKL: Catharina Bäck, förhandlare på avdelningen för arbetsgivarpolitik
tfn: 08-452 76 21
catharina.back@skl.se

Kommunal: Anne-Maria Carlsgård
Ombudsman på enheten för Arbetsrätt och Kollektivavtal
mobil: 070-310 01 29

OFR: Christina Pettersson
Ombudsman på OFR
mobil: 070-7829380

AkademikerAlliansen:
Mikael Andersson, förhandlare
mobil: 070-665 29 43
 

Lars Hallberg
mob: 0708-676000
lars.hallberg@trr.se

SKL:s pressjour:
08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l