Socialdemokraterna

Lars Johansson (s) kommenterar regeringens besked om trängselskatter

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 16:29 CET

– Det är bra att det blir trängselskatter i Stockholmsregionen. Försöket visade att trängseln minskade, framkomligheten förbättrades, miljön blev bättre och klimatpåverkan minskade. Det säger Lars Johansson, socialdemokraternas gruppledare i skatteutskottet.

– Att trängselskatter nu införs permanent är en stor prestigeförlust för moderaterna, som i valrörelsen lovade att ta bort dem. Regeringen kör samtidigt över Stockholmarnas uttryckliga vilja att intäkterna från trängselskatten skall återföras till regionen i form av satsningar på kollektivtrafik. Det var ett tydligt budskap på ja-sedlarna i folkomröstningen, och har varit till stor nytta för många Stockholmare som pendlar i regionen. Att både införa avgifter och minska busslinjer och turtäthet är en politik som försämrar för både bilister och kollektivresenärer. Det är en ogenomtänkt och orimlig kompromiss.

– Talet om att intäkterna ska användas till väginvesteringar är inget annat än ett dåligt sätt att försöka dölja prestigeförlusten. Man skulle behöva höja trängselskatterna enormt för att intäkterna ens skulle komma i närheten av det som krävs för att t ex finansiera Förbifart Stockholm.

– Vi socialdemokrater är självfallet villiga att diskutera infrastrukturen i Stockholmsregionen. Men för oss är Citybanan helt nödvändig för att kunna lösa Stockholms trafikproblem. Citybanan är avgörande för både Stockholms och Sveriges framtida trafiklösning, avslutar Lars Johansson.

För mer information
Ömer Oguz
Pressekreterare
070-3001824
omer.oguz@riksdagen.se