Utbildningsdepartementet

Lars Leijonborg: Ökat stöd till forskning om koldioxidlagring

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 15:14 CEST

Idag talade högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg när Vattenfall invigde sin pilotanläggning för koldioxidavskiljning vid Schwarze Pumpe utanför Berlin.
Anläggningen testar CO2-avskiljning med hjälp av en ny teknik. Avskiljning är en förutsättning för att koldioxiden ska kunna lagras i jordskorpan. I sitt anförande framhöll Lars Leijonborg vikten av att framsteg görs på detta område.

- Klimathotet är så allvarligt att flera olika vägar att möta det måste användas. Tyvärr tycks inte användningen av fossilbränslen minska så snabbt att vi kan hejda uppvärmningen av atmosfären. Länder som Kina och Indien planerar för en utökad användning av kol. Det är därför fler och fler ser positivt på möjligheten att kunna avskilja och lagra koldioxid, säger Lars Leijonborg.

Den svenska regeringen har i olika internationella sammanhang uttalat sitt stöd till en vidareutvecklingen av tekniken.

- I den forskningsproposition som läggs nästa månad kommer både Vetenskapsrådet och Energimyndigheten att få ökade resurser som möjliggör ett ökat stöd till forskning på detta område. Regeringen har även uttalat att vi på det nordiska planet är villiga att stödja forskning och utveckling av denna teknik tillsammans med våra grannländer, säger Lars Leijonborg.


Kontakt:
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Lars Leijonborg
08-405 38 77
070-772 74 47