Naturvetarna

Lars Leijonborg om regeringens strategi för forskningsintensiva företag

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 10:22 CET

Pressen inbjuds att närvara när Sveriges nya forskningsminister Lars Leijonborg talar på Naturvetareförbundets kongress den 24 november.

Under ett seminarium om forskningsintensiva verksamheters betydelse för Sverige, ska forskningsministern presentera regeringens forskningspolitik och strategi för att öka de forskningsintensiva branschernas konkurrenskraft. Frågorna kommer även att diskuteras tillsammans med Skogsindustriernas forskningsdirektör Greta Fossum och Naturvetareförbundets direktör Jörgen Ohlsson.

Den svenska skogsbiotekniksektorn är en fantastisk framgångssaga, med unik kompetens och världsledande företag. Greta Fossum kommer att beskriva vilken roll skogsbiotekniken har för Sverige idag och vilka möjligheter den skapar för framtiden.

Tid: Fredagen den 24 november kl 10.45 – 12.25

Plats: Quality hotel Globe, Arenaslingan 7, Johanneshov


Program

10.45 Inledning, Naturvetareförbundets ordförande Göran Bengtsson

10.50 Regeringens forskningspolitik och strategi för att öka de forsknings- och utvecklingsintensiva branschernas konkurrenskraft, forskningsminister Lars Leijonborg

11.20 Skogsbiotenikbranschen – ett framgångsrikt exempel, Greta Fossum, forskningsdirektör Skogsindustrierna

11.40 FoU-branschernas situation i och roll för Sverige, Jörgen Ohlsson, förbundsdirektör Naturvetareförbundet

12.00 Paneldiskussion

12.30 Lunch


För mer information, kontakta:

Frida Lawenius, förbundssekreterare
frida.lawenius@naturvetareforbundet.se, 0733-66 24 20


Marita Teräs, informationschef
marita.teras@naturvetareforbundet.se, 0733-66 24 81


Se vidare www.naturvetareforbundet.se