Utbildningsdepartementet

Lars Leijonborg vill se mer forskning om koldioxidlagring

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 16:38 CET

Forskningsminister Lars Leijonborg talade i dag på Shell Global Scenarios i Stockholm. Under talet pekade Leijonborg på vikten av forskning för att göra människans miljöpåverkan mindre. Inte minst gäller detta koldioxidutsläppen och dess effekter på klimatet.

- Hur vi ska kunna minska utsläppen av koldioxid i atmosfären är en avgörande framtidsfråga. Avskiljning och lagring av koldioxid är en intressant väg som vi behöver lära oss mer om. Tillsammans med satsningar på kärnkraft, bilbränslen och energisparande kan detta i framtiden minimera utsläppen av klimatpåverkande gaser i atmosfären.

- Regeringen satsar stora belopp på forskning och en del av den ökningen ska gå till miljöforskning. Inom den ramen kommer naturligtvis forskning för att hitta metoder att komma tillrätta med klimatförändringarna ges stort utrymme. Sverige har redan utvecklat en forskning av hög internationell klass när det gäller avskiljning och lagring av koldioxid och jag skulle gärna se att den forskningen fick större möjligheter, sade forskningsminister Lars Leijonborg.


Kontakt:
Johan Britz
Presschef hos Lars Leijonborg
08-405 16 33
070-772 74 47
karin.oscarsson@educult.ministry.se