Stockholms Idrottsförbund

Lars Liljegren slutar som ordförande i Stockholms Idrottsförbund

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 10:14 CET

En era är över. Lars Liljegren lämnar efter 22 år sitt uppdrag som ordförande i Stockholms Idrottsförbund. Han har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för en kommande mandatperiod.

- ­ Det har varit roligt nästan varenda minut, och vi har lyckats förnya både strategi och arbetsmetoder år från år. Men nu är det rätt tidpunkt att sluta.

Stockholms Idrottsförbunds ordförande Lars Liljegren lämnar sitt uppdrag vid distriktsstämma den 14 april, efter att ha haft Stockholmsidrottens förtroende i 22 år. Under perioden har han varit både ideolog och arbetsmyra. Han har förankrat och skrivit Stockholmsidrottens programskrifter, deltagit på otaliga möten i kommuner, specialdistriktsförbund och föreningar, och varit en stark försvarare av Stockholmsidrottens intressen och idrottsrörelsens självständighet i den allmänna debatten.

Lars Liljegren, 59 år, är en tungviktare inom Svensk idrottsrörelse och har bland annat varit styrelseledamot och vice ordförande i Svenska Handbollförbundet 1976-1984, ledamot i Riksidrottsstyrelsen 1987 – 1999 och ledamot i SISU Idrottsutbildarnas första riksstyrelse 1985 – 1987. Idag är han, förutom ordförande i Stockholms Idrottsförbund, ordförande i Svenska Fäktförbundet sedan 2001. Han arbetar idag som chef för Kultur- och fritidsförvaltningen i Haninge kommun.

Lars Liljegrens efterträdare utses vid Stockholms Idrottsförbunds distriktsstämma den 14 april 2007.

Specialdistriktförbunden ska senast den 2 mars ha lämnat förslag på ny ordförande.


Vid frågor kontakta:Helena Björck Björn Persson

Informationsansvarig, Stockholms Idrottsförbund Ordförande, valberedningen

08-627 46 08 070-712 83 71

070-339 22 38

Kenneth Hörnqvist Lars Liljegren

Kanslichef, Stockholms Idrottsförbund Ordförande, Stockholms Idrottsförbund

08-627 40 10 070-640 46 49

070-527 40 10

Fyra frågor till Lars Liljegren

Varför väljer du att lämna Stockholms Idrottsförbund?

- Jag vill göra lite som boxaren Rocky Marciano, sluta när jag är på topp - Stockholms Idrottsförbunds insatser i senaste valrörelsen var de bästa någonsin. Nu måste någon annan ta ansvar för nytändningen och kanske också starta en ny idédiskussion. Mitt käraste dokument, programmet Den goda idrotten, är faktiskt åtta år gammalt.

Vad ska du göra nu?

- Jag ska bry mig ännu mer om min familj, fru, son, hans sambo och våra fyra döttrar. Och dessutom vill jag ha tid att vara farfar, som jag är sedan ett år tillbaka. Jag har ett roligt arbete som förvaltningschef i Haninge och är också ordförande i Svenska Fäktförbundet. Dessutom ska boken om idrottens framtid bli verklighet. I den ska jag faktiskt, mer som detaljer, berätta om mina erfarenheter av några så kallade idrottsledare och pratmakare som nu håller på och gör så gott de kan för att rasera svensk idrott.Jag vill, för att vara konkret, också kunna ligga flera lördagsförmiddagar och lösa Melodikrysset i sängen.

Hur ser du på framtiden för idrotten i Stockholmsdistriktet?

- Den är mycket ljus. Stockholms Idrottsförbunds styrelse är kompetent och har stort engagemang och glädje. Förhållandena i Stockholmsidrotten är bra, stora förbund har inlevelse i de mindre förbundens verklighet på ett sätt som inte existerar på riksnivå.Vi har under alla år haft en sällsynt aktiv DF-styrelse, vilket inte är så vanligt i alla delar av landet.

Vår ställning i det politiska samtalet är stark, även om vi just i dagarna är lite besvikna på Stockholms läns landsting. Jag skyller den politiska missen på ovana, bristande dialog, som också är vårt fel, och ont om tid. Politikerna är ju helt nya.

Vilka är dina främsta minnen under dessa 22 år?

- De är många. Arbetena med och förankringen av våra idéprogram Vår idrott och Den goda idrotten har varit höjdpunkter. När vi strax före jul förra året samlade alla våra specialdistriktsförbund till beslut om hur vi ska fördela landstingsstödet efter nya kriterier, kom nästan en glädjetår. Vi höll ihop i en fråga där det i många organisationer blir mycket bråk. Senaste valrörelsen var också en höjdare.Uppdraget som ordförande har inneburit mängder av intressanta personliga möten med idrottsledare och politiker. Många har blivit mina vänner för livet. Från min tid i Riksidrottsstyrelsen är jag mest stolt över att jag som ordförande i Bosöstyrelsen tog initiativet till att bygga ut anläggningen till ett elitidrottscentrum i världsklass.Nu vill jag sluta. Detta är ingen runa över någon som inte finns längre. Jag lever, är frisk och stark och kommer att på olika sätt höra av mig.Helena Björck

Information och marknad

Stockholms Idrottsförbund

Smidesvägen 5, 171 41 Solna

Tel. 08-627 46 08, 070-339 22 38, Fax 08-98 78 58

helena.bjorck@stockholmsidrotten.se

www.stockholmsidrotten.se