Moderna Liv & Pension

Lars Nordstrand ny styrelseledamot

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 15:54 CEST

Lars Nordstrand har 20 års erfarenhet av den svenska försäkringsbranschen, bland annat som VD för Moderna Försäkringar Sak och koncernchef för Moderna Försäkringar.

Lars är idag VD för TrygVestas Sverigefilial och tillika landschef för Sverige. Lars har tidigare varit styrelseledamot i Moderna Försäkringar Liv under åren 2000-2009 men avgick i samband med att Moderna Försäkringar Sak förvärvades av TrygVesta.

”Det är mycket glädjande att återigen ha Lars i styrelsen. Hans kunskap och erfarenhet från den svenska försäkringsbranschen är stor och jag har fullt förtroende för att han kommer att komplettera styrelsen på ett mycket bra sätt”, säger Mikael Claesson VD Moderna Försäkringar Liv.

”Jag har känt den förre KD-ledaren Alf Svensson sedan 2006, då han utsågs som styrelseledamot i vårt bolag. Han har med sin enorma energi och erfarenhet spelat en viktig roll i styrelsens arbete. Jag vill tacka Alf för hans insats under dessa år och önskar honom lycka till i framtiden”, avslutar Mikael Claesson.

Moderna Försäkringar Livs styrelse består efter dessa förändringar av:

Peter Mason, styrelse ordförande
Mike Gordon, styrelseledamot
Graham Kettleborough, styrelseledamot
Gunnar Moberg, styrelseledamot
Lars Nordstrand, styrelseledamot
Mikael Claesson, styrelseledamot, VD

För ytterligare information kontakta:

Mikael Claesson, VD Moderna Försäkringar Liv
Mobiltelefon: 070-730 69 03