StrongPoint Sverige

Lars Nyberg föreslås till ny styrelseordförande i CashGuard

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 16:07 CEST

Valberedningen i CashGuard AB, bestående av Leif Flemming Bakke, Ulf Davidson, Christer Zetterberg och Lars Johansson föreslår att Lars Nyberg väljs till ny styrelseordförande i CashGuard AB i samband med bolagets årsstämma den 26 april 2006.


- Vi är väldigt glada över att ha kunnat knyta Lars Nyberg till CashGuard. I den fas som bolaget nu befinner sig passar hans gedigna erfarenhet och stora kunnande kring produkter och tjänster med högt teknologiskt innehåll utmärkt, säger Christer Zetterberg, ordförande i valberedningen.

Lars Nyberg som är civilekonom och född 1951, innehar uppdrag som styrelseordförande i Micronic Laser Systems AB och IBS AB. Utöver detta är Lars Nyberg styrelseledamot i Snap-On Tools Inc, Autoliv Inc och Datacard Inc. Under åren 1995-2003 var han anställd som koncernchef på NCR Corporation och dessförinnan innehade han olika chefsbefattningar inom Philips Electronics. Han har även varit styrelseordförande i NCR Corporation.

Avsikten är att Lars Nyberg skall fungera som arbetande styrelseordförande i CashGuard och arbeta med strategiska frågor.

Valberedningen avser att senare återkomma med förslag på övriga styrelseledamöter och styrelsearvode.

För ytterligare information kontakta:
Lars Johansson, styrelseordförande CashGuard AB, tel. 070-564 70 55
Ove Wedsjö, verkställande direktör CashGuard AB (publ), tel. 08-732 22 36, ove.wedsjo@cashguard.se


Fakta om CashGuard AB (publ)
CashGuard utvecklar och säljer produkter och tjänster för sluten kontanthantering och kontantlogistik. Bolaget vänder sig direkt och via distributionspartners till företag inom handel, post och bank samt säkerhetsföretag. I oktober 2004 förvärvade CashGuard säkerhetsföretaget SQS Security Qube System. Den nya koncernen har cirka 130 anställda och omsatte cirka 214 MSEK under 2005. Aktien finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract40.