Vänsterpartiet

Lars Ohly: ”EG-domstolens yttrande är vansinne”

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 08:44 CEST

- Ytterligare ett bevis på det orimliga i det marknadsstyrda EU-systemet, och en fullständig katastrof för folkhälsan om denna dom slås fast, säger Lars Ohly (v) i en kommentar till dagens yttrande av generaladvokat Philippe Leger i EG-domstolen.

Generaladvokat Philippe Leger i EG-domstolen yttrade sig idag i det så kallade Hannermålet, där han slog fast att statliga Apoteket strider mot EU:s konkurrensregler. Regeringens försvarslinje att Apoteket av sociala skäl ska kunna behållas dömdes ut med buller och bång.

Dessutom hävdar Leger att det uppmärksammade målet där Ica-handlaren Harry Franzén inte tilläts sälja vin i butiken var en grov feltolkning av EG-rätten. Sverige fick tidigare rätt att behålla Systembolaget eftersom det skyddar folkhälsan mot alkoholens skadeverkningar. Nu ändrar en av EG-domstolens tyngsta jurister helt uppfattning och påstår att dessa skäl faktiskt saknar stöd i EU-fördraget.

Slutgiltig dom i Hannermålet väntas först senare i år, men det vanliga är att generaladvokatens yttrande följas av EG-domstolen.

- Nu infrias en efter en de värsta farhågor vi hade inför EU-inträdet. De heliga löften EU-anhängarna gav om att de monopol som baseras på folkhälsohänsyn inte skulle hotas av ett medlemskap visar sig ha varit fullständigt tomma. Alla möjligheter att bedriva en ansvarsfull, socialt hänsynstagande politik på alkohol- och läkemedelsområdet riskerar nu att raderas ut av jurister som bara har marknadskrafternas bästa för ögonen. Det är fullkomligt vansinne, säger Lars Ohly.

- Detta borde stämma till eftertanke när vi nu står inför att ta ställning till det kommande tjänstedirektivet och den föreslagna konstitutionen för EU. Dessa båda dokument kommer ytterligare att stärka marknadens, och dess förlängda arm EG-domstolens, makt över de nationella parlamenten. Det är nu viktigare än någonsin återta den makt marknadskrafterna kapat åt sig på politikens bekostnad, säger Lars Ohly.

För mer information, kontakta:
Vänsterpartiets presstjänst Tel. 070- 620 00 64