Vänsterpartiet

Lars Ohly och Alice Åström: Det blir ingen buggning i år

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 13:04 CET

Lagrådets kritik mot förslaget om buggning måste tas på allvar. Förslaget lever inte upp till de krav som ställs utifrån regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Trots detta har nu Socialdemokraterna och Folkpartiet beslutat sig för att gå fram med förslaget. Vänsterpartiet kommer att kräva bordläggning av frågan under tolv månader.

- Det här handlar om respekt för demokratin och för Sveriges grundlag, säger Lars Ohly. Riksdagen får inte fatta förhastade beslut. Om regeringen och Folkpartiet håller fast vid sina förslag kommer vi att gå vidare och begära att frågan bordläggs.

Förslaget om buggning begränsar personers fri- och rättigheter. Vid sådana begränsningar kan, enligt regeringsformen, tio riksdagsledamöter begära en bordläggning av ärendet i tolv månader. Begäran får genomslag om den inte röstas ner av fem sjättedelar av de röstande i riksdagen.

- En bordläggning skulle ge Integritetsskyddskommittén en chans att yttra sig innan förslagen behandlas, säger Alice Åström. Det är ett krav som företrädare från flera andra partier också har ställt sig bakom. Vi hoppas att de nu stödjer vårt förslag om bordläggning för att göra det möjligt.

För mer information kontakta:
Hediye Güzel, pressekreterare åt Lars Ohly, 070-306 66 03
Alice Åström, 070-530 42 91
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64