Vänsterpartiet

Lars Ohly och Rolf Olsson (v): Förslaget om buggning måste stoppas

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 11:38 CEST

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att buggning ska införas som ett verktyg för polisen. Vänsterpartiet är djupt oroat inför utvecklingen mot övervakningssamhället.

- Vänsterpartiet arbetar för ett avslag på regeringens planer, säger Lars Ohly. Det här drabbar inte bara personer som är skyldiga för grova brott utan även de som är felaktigt misstänkta och personer i de buggades omgivning.

Senare i år kommer vänsterpartiet att kalla till en bred diskussion om tvångsmedel, övervakning och mänskliga rättigheter.

- För att göra det hela mer lättsmält bygger man upp övervakningssamhället bit för bit, förklarar Rolf Olsson från justitieuskottet. Vi är oroade för den sammanlagda effekt som de senare årens utökade polisövervakning medför.

Olsson refererar bland annat till regeringens planer på datalagring, användande av tvångsmedel i preventivt syfte och att ge militär polisiära befogenheter.

- Den grova och organiserade brottsligheten måste bekämpas, säger Lars Ohly. Självklart vill vi ha ökad säkerhet, men vad är vi beredda att avsäga oss när det gäller fri- och rättigheter?

För mer information:
Rolf Olsson, riksdagsledamot, 070-343 96 82
Titti Berg, pressekreterare för Lars Ohly, 070-662 91 06
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64