Vänsterpartiet

Lars Ohly (v): Fackligt organisering är en demokratisk rättighet!

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 13:57 CEST

I dagens DN Ekonomi kan man läsa att företaget WM-data planerar att avskeda sju fackligt förtroendevalda. I förra veckan avskedade Connex fackklubbsordföranden Per Johansson. Vänsterpartiet är orolig för utvecklingen och menar att de fackliga företrädarna måste få bättre skydd.

- Det finns många vittnesmål om ett hårdnande klimat som leder till att anställda drar sig för att föra fram kritik och för att arbeta fackligt. Man avstår från att kräva sina rättigheter av rädsla för att bli utsatta för repressalier, säger Lars Ohly, partiledare för vänsterpartiet.

Idag finns det möjlighet att få uppsägningsärenden till Arbetsdomstolen. Men problemet med den nuvarande lagstiftningen är att även om det inte är tillåtet för en arbetsgivare att avgöra vem som ska väljas till en förtroendepost i facket, kan tex WM-data eller Connex inte tvingas att återanställa de avskedade.

- Den som har blivit avskedad på felaktiga grunder kan köpas ut. Det här är ett hål i den svenska arbetsrätten som måste täppas till, därför att vi kommer att få se fler fall där människor skräms till tystnad, och där man väljer ut någon som en symbol. Och genom att tysta den så vet man att många andra kommer att dra sig för att framföra kritik. Vi kan inte ha ett samhälle där demokrati och yttrandefrihet är fina ord som inte är tillämpbara i arbetslivet. Vi måste kräva förstärkningar av rättigheter på arbetsplatserna. Vi måste ifrågasätta arbetsgivarens rätt att avskeda med illojalitet som argument. Vi måste förstärka rätten att organisera sig fackligt! säger Ohly.


För mer info, v g kontakta:
Hediye Güzel, pressekreterare, 070- 306 6603
Vänsterpartiets presstjänst, 070- 620 0064