Vänsterpartiet

Lars Ohly (v): Tystnaden om EU-staten är en skandal

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 17:05 CEST

- I flertalet EU-länder har det förts en omfattande debatt om EU:s nya konstitution. Tyvärr inte i Sverige.

- En regeringspromemoria, där viktiga delar utelämnats, har legat till grund för en remissomgång. Riksdagen har inte haft möjlighet att diskutera konventets slutgiltiga förslag. Debatten är inte minst viktig då Göran Persson uttalat att det inte behövs någon folkomröstning för att godkänna förslaget till ny europeisk grundlag.

Det säger Lars Ohly, från vänsterpartiets partiledning och ledamot i EU-nämnden, som under folkomröstningskampanjen försökt väcka frågan utan att medierna visat något större intresse.

- Jag tycker det är skandalöst eftersom det borde finnas intresse för vilken samhällskropp ett eventuellt EMU-medlemskap ska infogas i. Och det är förslag som tar ytterligare steg mot en federation, en stasbildning av något slag. Konventets rörelseriktning är tydlig mot en "allt fastare sammanslutning av Europas folk". Överstatligheten förstärks, det införs majoritetsbeslut för bolagsskatter och den viktiga militära dimensionen utvecklas i strid med den svenska alliansfriheten.

I förslaget till konstitution tas klara och tydliga steg bort från
militär alliansfrihet. I artikel 1-40.2 står det uttryckligen att
säkerhets- och försvarspolitiken "kommer att leda till ett gemensamt försvar." Det inrättas en försvarsmaterialbyrå för att se över de operativa militära behoven. I en särskild artikel (1- 42) förs det in en solidaritetsklausul där samtliga länder förbinder sig att - även militärt - skydda länder som anser sig hotade av bland annat terroristatacker.

Vidare införs en klausul om kollektivt försvar med ömsesidiga
försvarsåtaganden på liknande sätt som det föreskrivs i Nato och Västeuropeiska Unionen. Förslaget är långtgående, trots att samtliga länder inte behöver delta till en början.

- Bara det faktum att konventet döper om fördraget till "konstitution" och utvecklar de ingredienser som normalt tillhör en stat är ett tecken på att EU rör sig i fel riktning. Ett nej till EMU den 14 september kommer att ge viktiga kritiska signaler över hela den europeiska kontinenten mot superstatsbygget, säger Lars Ohly.

För ytterligare kommentarer:
Lars Ohly, riksdagsledamot i EU-nämnden, 0705-85 58 55