Independent Living Institute Assistanskoll

Lars Pettersson, Famna: ” För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten”

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2012 11:51 CEST

Lars Pettersson, Famna: ” För oss är vinsten medlet för att utveckla verksamheten”

Att vinst behövs i privata verksamheter är självklart säger Lars Pettersson, generalsekreterare för Famna, riksorganisationen för vård och social omsorg utan vinstsyfte. Frågan är bara hur vinsten uppstår och hur den används. Han berättar om värdet av idéburet förtagande inom vård och omsorg och den tuffa konkurrensen för små aktörer.

Famna är en medlemsorganisation för föreningar, stiftelser och företag som driver vård och omsorg, där den gemensamma nämnaren är att verksamheterna drivs utan vinstsyfte. Drivkraften är istället att möta ett socialt behov och ofta vilar organisationen på en uttalad värdegrund, berättar Lars Pettersson, Famnas generalsekreterare för Assistanskoll. Ännu är inget assistansföretag med, men i medlemsförteckningen på hemsidan finns bland annat BOSSE och några LSS-boenden.

Behövs vinst överhuvudtaget i privat verksamhet?
– Ja, du kan inte köra någon ekonomisk verksamhet med underskott mer än tillfälligt. Det behövs en sund bas för att betala hyror och löner, i det ingår att det finns medel till att utveckla sin verksamhet oavsett om det gäller personalens kompetens, teknik eller annat. Därför menar vi att det både är rätt och viktigt att det uppstår överskott, men det finns två frågor som man ska koppla till det: Hur uppstår överskottet, det vill säga vad är priset för vinsten, och hur används den?

Läs mer: http://www.independentliving.org/assistanskoll/20120507-Lars-Pettersson-Famna-Vinsten-medlet-for-att-utveckla-verksamheten.html


Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans