Sveriges Byggindustrier

Lars Redtzer ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 10:24 CET

Lars Redtzer, snart ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier, har lång erfarenhet från infrastrukturverksamhet. Idag jobbar han som projektledare på Citybanan. Tidigare har han bland annat arbetat 18 år på Banverket i olika befattningar och som upphandlingschef inom Trafikverket.

Dessutom är Lars en av dem som engagerat sig aktivt i FIA (Förnyelse I Anläggningsbranschen). Syftet med FIA är att samla hela den svenska anläggningsbranschen för att med gemensamma krafter skapa ett forum för nödvändig förnyelse.

– Jag är mycket glad över att Lars Redtzer med sin erfarenhet nu förstärker våra insatser inom infrastrukturområdet, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

– Vi arbetar framför allt med tre frågor inom infrastrukturområdet; införande av en investeringsbudget, ett långsiktigt system med brukaravgifter och en bättre samordning av trafikplanering och stadsutveckling. Här ser vi att Lars kan bidra med sin erfarenhet och han är mycket välkommen, säger Ola Månsson.

En given uppgift för Lars, när han tillträder, är att medverka i det branschråd för infrastrukturfrågor som Sveriges Byggindustrier kommer att ta initiativ till. Branschrådet ska fungera som en samtalspart gentemot de stora beställarna såväl medlemsföretag som övriga parter i branschen kommer att bjudas in.

Lars Redtzer tillträder kring månadsskiftet april/maj.

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en sund byggbransch. Se www.bygg.org

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org