Alliansen i Stockholms stad

Larsson/Knape/Eckardt/Sjöhage/Samuelsson på DN Debatt: Orimligt paragrafrytteri av Arbetsmiljöverket tvingar äldre att flytta

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 06:00 CET

Alliansen i Stockholms stad
Ordförande i Äldrenämnden i Stockholms stad äldreborgarrådet Joakim Larsson (M)
Gruppledare (FP) Helene Jäderlund Eckardt i Äldrenämnden Stockholms stad
Gruppledare (C) Madeleine Sjöhage i Äldrenämnden Stockholms stad
Bitr. Socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD)

Sveriges Kommuner & Landsting
Ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting Anders Knape

”Arbetsmiljöverkets rigida inspektioner av äldreboenden tvingar fram evakueringar över hela landet.  I processen drabbas äldre hårt av omilda flyttar och fyrkantiga, byråkratiska beslut. Arbetsmiljöverket måste genast ompröva sin tolkning av dagens regler.”

Det skriver Stockholms stads äldreborgarråd och ordförande i äldrenämnden Joakim Larsson (M) på DN Debatt i dag tillsammans med Sveriges Kommuner och Landstings ordförande Anders Knape, Helen Jäderlund Eckardt gruppledare (FP) i Äldrenämnnden Stockholms stad,  Madeleine Sjöhage gruppledare (C) i Äldrenämnden i Stockholms stad, bitr. socialborrgarrådet Ewa Samuelsson (KD) och Olle Andretzky (M), gruppledare Äldrecentrum i Stockholms stad.

Hela artikeln kan läsas i Dagens Nyheter i dag 30 oktober 2012 eller på DN.se på länk 
http://www.dn.se/debatt/orimligt-paragrafrytteri-tvingar-aldre-att-flytta

Presskontakt:
För kontakt med Joakim Larsson och Olle Andretzky (M): Oliver Carrà, 076-12 29 202
För kontakt med Anders Knape: Claes Bertilsson 070-327 78 07
För kontakt med Helene Jäderlund Eckardt (FP): Simon Rothstein 076-825 16 04
För kontakt med Madeleine Sjöhage (C): Johanna Jönsson 076-12 29 413
För kontakt med Ewa Samuelsson (KD): Markus Nyman 076-12 29 911

Om debattämnet i korthet:

  • Myndigheten Arbetsmiljöverkets regeltillämpning vid inspektioner innebär att många kommunala vård- och omsorgsboenden som kommunala servicehus underkänns och att de som bor i dessa därför måste tvångsevakueras till andra boenden.
  • Kraven på ombyggnation följs av hot om mångmiljonviten och snäva tidsramar för åtgärdanden från Arbetsmiljöverkets sida.
  • Om servicehus i stället omvandlas till trygghetsboende behöver de äldre inte flytta eftersom det då räknas som arbete i den äldres hem och inte som arbete på en arbetsplats. Detta trots att samma arbete utförs på samma plats och samma människor bor kvar.
  • Endast en dokumenterad studie har gjorts. 1979 utredde Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut, som numera är nedlagt, frågan. Bevekelsegrunderna för dagens regler tar inte hänsyn till moderna hjälpmedel och förutsättningar.