Flemingsberg

Laser ger vattenkontroll varje sekund

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 08:00 CEST

Att mäta kvaliteten på dricksvatten har hittills varit synonymt med stickprovskontroller i vattenverken.

- Men det är en osäker metod, förorenat vatten kan passera mellan provtagningarna, säger Ulla Chowdhury på cleantechföretaget Predect, som nu lanserar ett nytt system som med hjälp av laser mäter vattenkvaliteten varje sekund dygnet runt. Om sensorn upptäcker föroreningar som kan vara bakterier, parasiter eller organiska substanser så registreras datum och tid, ett larm skickas ut och systemet tar ett automatiskt vattenprov. Tekniken ryms i ett skåp något mindre än ett vanligt kylskåp.

- Vi har under det senaste året, senast nu i juni i Karlskoga, sett exempel på hur vattenverk distribuerat förorenat vatten till befolkningen, säger Ulla Chowdhury. Med vårt system hade föroreningarna upptäckts direkt. Ett sådant utbrott kostar samhället från miljoner till miljarder. Systemet kan även övervaka utgående vatten från vattenverk och på olika viktiga punkter på ledningsnät och pumpstationer.

Sverige - sen världen
Predects system finns idag på två ställen i Sverige. Lilla Edets kommun kontrollerar vattnet från vattenverket med systemet och på en av Hammarby Sjöstads forskningslinjer i Stockholm testas systemet för ett användningsområde: att tillverka dricksvatten av renat avloppsvatten - ett användningsområde som öppnar för en världsmarknad för det Flemingsbergsbaserade företaget. Samt för att kunna återanvända vatten för ex. bevattning av växthus och industriell användning.

- Behovet av att återanvända vatten är stort i många områden i världen där rent dricksvatten är en bristvara idag och där till exempel kraftiga regn leder till översvämningar och att bakterier och parasiter sprids i dricksvattnet, säger Ulla Chowdhury. Med rent vatten blir färre människor sjuka, vilket gynnar såväl de enskilda individerna som samhällsekonomin. 1,1 miljarder människor i världen saknar rent drickvatten och varje år dör 1,8 miljoner människor i sjukdomar som är relaterade till förorenat vatten.

För mer information kontakta
Karl Bohman, VD, tel. 070-760 89 98
www.predect.se

Mer om Flemingsberg
Här växer företag i en akademisk miljö. Vi stimulerar innovationer och entreprenörskap genom att skapa miljöer för nyföretagande - en vital drivkraft i utvecklingen av området som skapar en plattform för konkurrenskraftigt globalt samarbete. I Flemingsberg arbetar, studerar och bor talangfulla människor. www.flemingsberg.se