Rikspolisstyrelsen

Laserljus skadade öga på polisman

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 15:54 CEST

En polisman träffades i ena ögat av en skarp laserstråle som riktades mot polisbilen när den passerade i centrala delarna av Trelleborg under nattpatrullering. Strålen orsakade smärta och besvär för polismannen varför kontakt togs med sjukvården och Strålsäkerhetsmyndigheten.


Det var under rutinpatrullering som någon person riktade en skarp ljuskägla mot polisbilen. Man kunde först tro att det handlade om en bengalisk eld men några sekunder senare koncentrerades ljuset till en enda stråle som var skarpt grön. Strålen träffade först vindrutan och rörde sig som om den skulle riktas mot föraren av polisbilen. Plötsligt riktades strålenin genom vindrutan och polismannen träffades i ena ögat. Under en stund försvann synen helt samtidigt som det uppkom obehagskänslor i ögonen. Efter några minutervärkte ögatoch började rinna. Dagen efter fortsatte besvären och man tog kontakt med sjukvården. Anmälan om tillbud till arbetsskada är skriven. Polisanmälan om själva händelsen ska också upprättas.

Polisen har tagit kontakt med Statens Strålsäkerhetsmyndighet som uppger att det förekommer handel genom olika försäljningsställen på Internet. Laser kan vara skadligt för ögonen eftersom själva ljusstrålen är starkt koncentrerad. Laserstrålar med starkare sken än 5 milliwatt(mW) kan bränna sönder ögats näthinna och orsaka bestående skador. Man kan få skador även om laserstrålningen kommer från så långt håll som flera hundra meter.

Strålsäkerhetsmyndigheten är den instans i Sverige som utfärdar bestämmelser om lasrar. Det är inte tillåtet att använda lasrar som är starkare än 5 mW på allmän plats eller i luftrummet. Man vet att den handel som sker på Internet innebär att man kan köpa laserpekare med styrkor upp till 80 gånger den nivå som ger ögonskador. Polisen manar till försiktighet så att inte ungdomar eller andra användare onödigtvis kommer till skada eller skadar andra.


Ewa-Gun Westford