PERMANOVA Lasersystem Aktiebolag

Lasersvetsverktyg från Permanova till tysk fordonstillverkare

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 08:00 CET

Lasersvetsverktyg från Permanova till tysk fordonstillverkare

Permanova Lasersystem AB har avslutat idrifttagningen av totalt tre lasersvetsverktyg hos en tysk fordonstillverkare, för svetsning av karossdelar. Verktygen är av modell Permanova WT03 ST, dvs med Permanovas integrerade realtids-fogföljning.

Befintliga konkurrentverktyg byttes ut

Kunden byter därmed ut befintliga konkurrentverktyg, då deras funktion och driftsäkerhet inte nådde upp till kraven.

Kunden gjorde exakt motsvarande åtgärd för några år sedan i ett annat produktionsavsnitt. Efter grundliga jämförelser fann man den gången att Permanovas lasersvetsverktyg hade säkrare funktion, vilket också sedan bevisades i produktionen. Svetsverktygens goda prestanda är ett resultat Permanovas egna erfarenheter från integration och leverans av nyckelfärdiga lasersvetsceller, som utgör en allt större del av totalt över 170 levererade lasersystem.

Bättre teknik orsaken

Styrkan i Permanovas tekniska lösning kan sammanfattas med följande två viktiga punkter:

·  Fogföljningen är integrerad i svetshuvudet, och arbetar oberoende av robotens styrsystem. Den svetsande laserstrålen styrs till rätt läge hela tiden, utan att robotens programmerade bana påverkas.

·  Mätningen av svetsfogens läge sker omedelbart före svetspunkten.

Detta ger kunden en mycket robust process, där roboten hela tiden bara repeterar en programmerad nominell bana, utan yttre störningar. Dessutom kan denna nominella robotbana läggas snabbt och med hög precision vid installationen.

Bidrar till kvalitetsövervakningen

En stor fördel är att kunden kan använda svetsverktyget för kvalitetsövervakning av fixtureringen från de tidigare stationerna i flödet, genom att logga korrektionssignalen. Vid fungerande fixturer och korrekt material in, blir korrektionssignalen nästan identisk för karossdelarna. Om fixtureringen misslyckas, avviker utslaget på korrektionen vid aktuell del av svetsen, och kunden ser genast att tidigare steg i produktionen behöver åtgärdas.

Permanova Lasersystem AB är en svensk integratör av robotiserade lasersystem
för metallbearbetning, framför allt för svetsning, 3D skärning, hårdlödning och påsvetsning med laser. Engagemang, kompetens, innovation och kundfokus är våra verktyg för att höja våra kunders produktivitet, produktkvalitet och lönsamhet.