Nationella sekretariatet för genusforskning

Lasse-Maja och Sabuni till Skolforum

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 12:08 CEST

Pojkar presterar sämre än flickor i skolan medan flickor mår sämre än pojkar. Vad kan du som jobbar i förskola och skola göra för att ge flickor och pojkar lika möjlighet till lärande, utveckling och trygghet? Ta del av föreläsningar och samtal arrangerade av Genusskolan.se på Skolforum.

För att få en överblick över den kunskap som finns på området har Nationella sekretariatet för genusforskning samlat den senaste forskningen på kunskapsportalen Genusskolan.se. Skolforum satsar i år på flera arrangemang med inriktning på genus och jämställdhet i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Skolforum arrangeras på Stockholmsmässan 29-31 oktober.

Vi vet att pojkar läser och skriver mindre än flickor. Författaren till Lasse-Majas detektivbyrå, Martin Widmark, berättar på Skolforum i ett samtal med forskare och pedagoger hur han gör för att locka både flickor och pojkar att läsa hans böcker.

I en annan workshop visar Machofabriken upp korta filmer som fungerar som ett metodmaterial för dig som arbetar med unga. Jämställdhetsarbetet i förskola och skola leds ofta av eldsjälar vid sidan av ordinarie verksamhet.

Men för att inte jämställdhetsarbetet ska stanna av när projekten är avslutade behöver arbetet integreras i ordinarie verksamhet. I ett panelsamtal om skolledares roll för jämställdhetsarbetet möter du jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Här hittar du alla Skolforums arrangemang med inriktning på genus och jämställdhet:

Måndag 29 oktober

Varför väljer tjejer och killar olika till gymnasiet?
Killar väljer tekniska gymnasieutbildningar och tjejer omsorgsinriktade och teoretiska gymnasieutbildningar. Så ser det fortfarande ut trots många insatser för att bryta det könssegregerade valet till gymnasiet. Genusskolan.se arrangerar en workshop på Skolforum om gymnasievalet

Varför läser Lasse mindre än Maja? Vägar till mer läsning och skrivning hos alla barn
Många lärare upplever att det är svårare att intressera pojkar än flickor för läsning. Enligt Pisa ökar skillnaderna i resultat i läsförståelse och svenska mellan flickor och pojkar. Ta del av ett samtal med författaren Martin Widmark, arrangerat av Genusskolan.se på Skolforum.

Machofabriken – så kan du jobba med jämställdhet i skolan
Hur kan man jobba med jämställdhet i skolan på ett sätt som engagerar? Hur involverar man både killar och tjejer i det? Under Skolforum håller Machofabriken i ett seminarium tillsammans med Genusskolan.se.

Tisdag 30 oktober

Hur blir man matematisk?
Matematisk – är det något man kan bli? Varför finns fortfarande uppfattningen att pojkar är bättre än flickor på matematik? I en workshop på Skolforum arrangerad av Genusskolan.se visar en forskare och en danspedagog hur matematik kan bli lustfyllt för alla elever.

Rektorn – en nyckelperson för att skolan ska bli jämställd
Skolledare är nödvändiga för att jämställdhetsarbetet ska bli framgångsrikt. Möt jämställdhetsministern i ett panelsamtal tillsammans med forskare och skolledare på Skolforum.

Onsdag 31 oktober

Stopp för sexuella trakasserier och mobbning – så ser du och så gör du
Forskning visar att sexuella trakasserier normaliseras och osynliggörs i skolan och eleverna saknar ord för att berätta om sin utsatthet. I ett seminarium på Skolforum diskuterar forskare och praktiker hur lärare kan arbetat för sätta stopp för sexuella trakasserier och mobbning.

Hur vet vi att genuspedagogik leder till jämställdhet i skolan?
Många jämställdhetsprojekt har genomförts i skolor, men vet vi om de leder till förändring? Vad är det i så fall som fungerar och vad fungerar inte? Lyssna på ett panelsamtal på Skolforum om forskningens betydelse för jämställdhetsarbetet.

Vill du komma in gratis på Skolforum? Anmäl dig här.

Besök gärna Genusskolan.se i monter C11:44. 

Läs mer om Skolforum på deras webbplats.

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att analysera och informera om genusforskningens utveckling och villkor.

Uppdrag
Nationella sekretariatet för genusforskning har som uppdrag att:
• Förbättra villkoren för genusforskning av hög internationell klass
• Synliggöra svensk genusforskning och bidra till samverkan med omvärlden
• Underlätta svensk genusforsknings internationalisering

Webbplats: www.genus.se