Volvokoncernen

Lastbilsleveranser – April 2003

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2003 15:00 CEST

Leveranserna från Volvos lastvagnsverksamhet, som omfattar Volvo Lastvagnar, Mack Trucks Inc. och Renault Trucks, var 10% lägre för april månad, jämfört med samma månad föregående år. Under årets första fyra månader uppgick leveranserna till 48,740 fordon, vilket är en ökning med 3% jämfört med motsvarande period år 2002. I Europa ökade leveranserna med 7% medan leveranserna i Nordamerika minskade med 14% under samma period.

"Lastbilsleveranserna i Europa minskade med 10% i april, vilket reflekterar en lägre aktivitet på marknaden helt i linje med våra tidigare bedömningar. I Nordamerika fortsätter Volvo Lastvagnar vinna mark medan Mack erfar låg efterfrågan," säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

Under de senaste 12 månaderna var orderingången 7% lägre jämfört med föregående år. Europa minskade med 12% medan Nordamerika ökade med 5%.

Leveranser per marknad:

Leveranser Ackumulerat under året
Förändring

Volvokoncernen 2003
2002

Europa 31,927
29,902
7%

Västra Europa 29,040
27,733
5%

Östra Europa 2,887
2,169
33%

Nordamerika 9,125
10,560
-14%

Sydamerika 1,584
1,669
-5%

Asien 3,696
2,225
66%

Övriga marknader 2,408
2,996
-20%

Totalt Volvokoncernen 48,740
47,352
3%


Mack Trucks, Inc.
Nedgången jämfört med samma period föregående år är till del knutet till produktionsomställningen från Winnsboro till New River Valley, vilket har resulterat i markant lägre volymer av Macks lastbilar för fjärrtrafik från november 2002 till april 2003. Utöver detta har Macks kärnsegment av anläggnings- och avfallsbilar släpat efter på grund av allmän ekonomisk oro, detta trots en generell om än blygsam förbättring av den nordamerikanska marknaden under april.

Leveranser per marknad:

Leveranser Ackumulerat under året
Förändring

Mack Trucks Inc. 2003
2002

Nordamerika 4,912
6,570
-25%

Sydamerika 124
231
-46%

Asien 20
1
n.a.

Övriga marknader 339
293
16%

Totalt Mack Trucks Inc. 5,395
7,095
-24%
Renault Trucks

Leveranserna gick ned 3% under april. Östeuropa fortsätter utvecklas väl och leveranserna har gått upp med 38% hittills i år. I västra Europa fortsätter leveranserna nedåt och minskade med 5%. Leveranser i några viktiga länder ökade: Spanien med 8%, Storbritannien med 6% och Tyskland med 2%. Marknaden i Portugal går fortfarande igenom en svår period och Renaults volymer gick ned med 41%.

Leveranser per marknad:

Leveranser Ackumulerat under året
Förändring

Renault Trucks 2003
2002

Europa 18,912
19,368
-2%

Västra Europa 17,520
18,356
-5%

Östra Europa 1,392
1,012
38%

Nordamerika 102
n.a.

Sydamerika 21
n.a.

Asien 429
92
n.a.

Övriga marknader 1,042
1,789
n.a.

Totalt Renault Trucks 20,506
21,249
-3%
Volvo Lastvagnar

Volvo Lastvagnar ökade sina leveranser under perioden januari till april på samtliga marknader. Den kraftiga ökningen för bl a Västeuropa, med 23%, och Asien, med 52%, kan delvis förklaras av den låga leveranstakten av Volvo FH och Volvo FM under första kvartalet i fjol. Det bör emellertid tilläggas att efterfrågan på dessa nya modeller har varit mycket hög och marknadsandelar har stadigt ökat på de stora marknaderna.

Iran var under perioden den fjärde största marknaden för Volvo Lastvagnar med en leverans av 1 364 vagnar (+110 procent), vilket till stor del kan tillskrivas det framgångsrika samarbetet med Saipa Diesel kring monteringsfabriken i Teheran.

Leveranser per marknad:

Leveranser Ackumulerat under året
Förändring

Volvo Lastvagnar 2003
2002

Europa 13,015
10,534
24%

Västra Europa 11,520
9,377
23%

Östra Europa 1,495
1,157
29%

Nordamerika 4,111
3,990
3%

Sydamerika 1,439
1,438
0%

Asien 3,247
2,132
52%

Övriga marknader 1,027
914
12%

Totalt Volvo Lastvagnar 22,839
19,008
20%
2003-05-20

För mer information, kontakta:

Investor Relations:
Fredrik Brunell 031 66 11 91
Christer Johansson 031 66 1334

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack Trucks, Inc. +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Truck Corporation, 031 66 39 08, 0708-36 39 08