Volvokoncernen

Lastbilsleveranser januari 2011

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 08:46 CET

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under januari till 15 277 fordon. Detta var en ökning med 62% jämfört med motsvarande period förra året.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 336 39 32 640
Jenny Björsne, Volvo Trucks, 031-66 45 23
Hiroshi Nakamura, UD Trucks, +81 48 72 67 601


Investor Relations:
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36

Anders Christensson, AB Volvo, 031-66 11 91

Videomaterial för TV- och filmproduktion om Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter finns på http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20110216 kl 08.30.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsatte år 2010 omkring 265 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.