Volvokoncernen

Lastbilsleveranser januari-juli 2007

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 08:41 CEST

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick till och med juli i år till 124 370 fordon, vilket är en minskning med 4 % jämfört med motsvarande period förra året.

Leveranserna från Nissan Diesel avser endast perioden april-juli 2007. Exklusive Nissan Diesel uppgick leveranserna till 108 559, en minskning med 16 % jämfört med motsvarande period i fjol.


Se hela rapporten bifogad.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 610 7092560
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 2007-08-30 kl 08.30.