Volvo Lastvagnar AB

Lastbilsleveranser – maj 2003

Pressmeddelande   •  Jun 18, 2003 11:47 CEST

Leveranserna från Volvos lastvagnsverksamhet, som omfattar Volvo Lastvagnar, Mack Trucks Inc. och Renault Trucks, var 11% lägre för maj månad, jämfört med samma månad föregående år. Under årets första fem månader uppgick leveranserna till 61,772 fordon, vilket är i nivå med motsvarande period år 2002. I Europa ökade leveranserna med 1% medan leveranserna i Nordamerika minskade med 12% under samma period.

"Våra lastbilsleveranser fortsatte att gå ner i Europa, i linje med vår uppskattning av en marknad på runt 200 000 lastbilar det här året. I Nordamerika var leveranserna något lägre än förra året, men den positiva trend vi sett under de senaste månaderna fortsatte under maj," säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

Under de senaste 12 månaderna var orderingången 10% lägre jämfört med föregående år. Europa minskade med 13% medan Nordamerika minskade med 16%.

För läsbara diagram, ladda ner bifogade dokument.

Leveranser per marknad:

Leveranser Ackumulerat under året
Förändring

Volvokoncernen 2003
2002

Europa 39,438
38,989
1%

Västra Europa 35,813
36,044
-1%

Östra Europa 3,625
2,945
23%

Nordamerika 12,513
14,183
-12%

Sydamerika 2,054
2,078
-1%

Asien 4,778
2,972
61%

Övriga marknader 2,989
3,842
-22%

Totalt Volvokoncernen 61,772
62,064
0%
Mack Trucks, Inc.

Leveranserna från Mack under maj var 22% lägre än samma period förra året. Det finns dock en ökad aktivitet hos kunderna inom Macks kärnsegment vad avser offertförfrågningar på nya lastbilar.

För läsbara diagram, ladda ner bifogade dokument.

Leveranser per marknad:

Leveranser Ackumulerat under året
Förändring

Mack Trucks Inc. 2003
2002

Nordamerika 6,665
8,750
-24%

Sydamerika 162
303
-47%

Asien 27
4
575%

Övriga marknader 457
356
28%

Totalt Mack Trucks Inc. 7,311
9,413
-22%
Renault Trucks

Vid slutet av maj visade Renaults säljvolym en minskning på 7% jämfört med samma period 2002. Länderna i Östeuropa har dragit upp försäljningen, en ökning med 29%. Vissa länder visade en märkbar förbättring, framför allt Storbritannien med en ökning på 17%, och Spanien med en ökning på 10%. Frankrike visade dock en minskning på 14%.

För läsbara diagram, ladda ner bifogade dokument.

Leveranser per marknad:

Leveranser Ackumulerat under året
Förändring

Renault Trucks 2003
2002

Europa 23,268
24,595
-5%

Västra Europa 21,529
23,251
-7%

Östra Europa 1,739
1,344
29%

Nordamerika 112
n.a.

Sydamerika 30
n.a.

Asien 544
125
n.a.

Övriga marknader 1,249
2,274
n.a.

Totalt Renault Trucks 25,203
26,994
-7%
Volvo Lastvagnar

Volvo Lastvagnar ökade sina leveranser på i stort sett samtliga marknader under perioden januari-maj. Ökningen från föregående år var 14 procent.

Det nya produktprogrammet - Volvo FH och Volvo FM i Europa samt Asien och Volvo VN i Nordamerika - har blivit mycket väl mottaget på marknaden. Effekten av dessa lanseringar är ökade leveranser och förbättrade marknadsandelar. Inte minst på den viktiga nordiska hemmamarknaden har Volvo Lastvagnar stärkt greppet om marknadsandelarna.

Nyligen presenterades företagets senaste tillskott - flaggskeppet Volvo FH16 - för fack- och dagspress. Med denna nya lastbil räknar företaget med att öka sin andel inom prestigesegmentet och i nyttotrafik med högre tågvikter.

För läsbara diagram, ladda ner bifogade dokument.

Leveranser per marknad:

Leveranser Ackumulerat under året
Förändring

Volvo Lastvagnar 2003
2002

Europa 16,170
14,394
12%

Västra Europa 14,284
12,793
12%

Östra Europa 1,886
1,601
18%

Nordamerika 5,736
5,433
6%

Sydamerika 1,862
1,775
5%

Asien 4,207
2,843
48%

Övriga marknader 1,283
1,212
6%

Totalt Volvo Lastvagnar 29,258
25,657
14%
2003-06-18


För mer information, kontakta:

Investor Relations:
Fredrik Brunell 031 66 11 91
Christer Johansson 031 66 1334

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack Trucks, Inc. +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Truck Corporation, 031 66 39 08, 0708-36 39 08