Volvokoncernen

Lastbilsleveranser oktober 2010

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 09:08 CET

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under oktober till 17 642 fordon. Detta var en ökning med 35% jämfört med motsvarande period förra året.

Se bifogad fil för hela rapporten.

2010-11-17

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:


Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 336 39 32 640
Jenny Björsne, Volvo Trucks, 031-66 45 23
Hiroshi Nakamura, UD Trucks, +81 48 72 67 601


Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36

Anders Christensson, AB Volvo, 031-66 11 91

Videomaterial för TV- och filmproduktion om Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter finns på http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20101117 kl 08.30.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 90 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsatte år 2009 omkring 218 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.