Kustbevakningen

Lastfartyg stoppat för oljeutsläpp sydost om Gotland

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 08:57 CEST

Kustbevakningens flyg observerade i dag vid 11.00-tiden ett fartyg som under färd på svenskt territorial hav släppte ut olja sydost om Gotland. Det misstänkta fartyget stoppades av enheter från Kustbevakningen, som nu har bordat fartyget för att utreda omständigheterna kring utsläppet. Oljeprover till sjöss och ombord på fartyget har tagits och förhör med besättningen sker för tillfället.


Utsläppet som är minst 100 liter olja är under upplösning och bedöms av kustbevakningen inte utgöra någon fara för fågel eller djurliv

Kontaktinformation

Stein Naess stein.naess@Kustbevakningen.se Räddningsledare
Tel 070-7424941