Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna på COP21: Förändra systemet – inte klimatet!

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 23:15 CET

Mellan den 30 november och den 11 december arrangeras COP 21 i Paris. Parallellt samlas folkrörelser från hela världen för att delta på alternativa klimatmöten mot klimatförändringar. Svenska Latinamerikagrupperna finns nu på plats och deltar i diskussionerna med andra folkrörelseorganisationer.

Vi är i Paris för att sätta press på världens ledare att ta ansvar i klimatfrågan. Vi kommer under de alternativa klimatmötena att träffa redan drabbade personer av klimatförändringarna och andra aktivister från hela världen samt föra fram våra ståndpunkter för svenska politiker och svensk och internationell press.

– Vi vill se ett långtgående bindande avtal i Paris. Ett avtal där globala nord tar sitt klimatansvar. Vi måste ändra vår livsstil och våra konsumtionsmönster och ta ansvar för de koldioxidutsläpp denna konsumtion skapar. Länder i det globala syd bär historiskt mindre ansvar för klimatkrisen, men de är de första att påverkas, säger Frida Ekerlund, styrelseledamot i Latinamerikagrupperna

Frågor som vi vill lyfta under COP21

  • Folkligt inflytande:Det är viktigt både i förhållande till makt och demokrati, samt för att identifiera och genomföra verkliga, lokalt anpassade lösningar.
  • Omställning: EU och de s.k. industrialiserade länder bör minska sina utsläpp. Statliga bolag och aktörer som vattenfall och AP-fonderna bör vara föregångare och spela en aktiv roll i klimatomställningen.
  • Klimaträttvisa: EU och de s.k. industrialiserade länderna bör bära ett större ekonomiskt ansvar i klimatomställningen. Pengarna i den gröna klimatfonden bör användas till verkligt hållbara projekt och inte i falska lösningar.
  • Matsuveränitet:Rätten till land, vatten och fröer bör säkerställas, genom en livsmedelsproduktion som prioriterar lokal småskalig matproduktion baserad på agroekologi, istället för enartsodlingar, storskalig djuruppfödning, stor giftanvändning och export.
  • Företagsansvar:Sverige och EU bör verka för att skapa bindande regler för företags ansvar för klimat, miljö och mänskliga rättigheter genom ett internationellt klimatavtal samt ett internationellt bindande regelverk för transnationella företag gällande mänskliga rättigheter och miljö.

Följ Latinamerikagruppernas uppdateringar från Paris på vår hemsida och på facebook.

Latinamerikagrupperna finns tillgängliga för svenska journalister som vill ha kontakter för intervjuer med talespersoner från andra deltagande organisationer i de alternativa klimatmötena. Vi samarbetar bland annat med Via Campesina – världens största småbrukarrörelse – som också finns på plats i Paris.

Kontakt Latinamerikagrupperna:

Frida Ekerlund, Styrelserepresentant

Tel/WhatsApp: +46 73 52 88 221

frida.ekerlund@latinamerikagrupperna.se

Skype: frida.ekerlund

www.latinamerikagrupperna.se
www.latinamerika.nu

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.