Gotlands Museum

Fjärilsvingar ovan betong

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 11:47 CEST

Välkommen till pressvisning fredagen 21 oktober kl 10 av Fjärilsvingar ovan betong, den hittills största retrospektiva separatutställningen med konstnären Valeria Montti Colque (f.1978). Montti Colque presenterar en färgrik, myllrande och collageartad bildvärld med måleri, teckning, fotografi, skulptur, keramik, kostym, video och installationer, i en utställning som tar plats från golv till tak.

Med en inneboende dramatisk ton behandlas ämnen som kärlek, rädsla, drömmar, frustration och smärta. Innehållet uttrycks ofta genom mångtydiga berättelser och komplexa karaktärer. Utöver material från hennes eget liv och vardag har hon hämtat inspiration från olika religioner, myter och sagor runtom i världen likväl som från populärkulturell musik och film. Materialet, gammalt som nytt, eget som taget, har hon tvistat om och skapat till något alldeles unikt till både form och innehåll.

Utställningen visar en blandning av både äldre och nyproducerade verk från 1998 fram till idag.Montti Colques tidigare konst handlade mycket om identitet, utanförskap och kampen för en bättre värld med mindre krig och ojämlika maktstrukturer. De senaste åren har hon fokuserat på ämnen som pånyttfödelse, tillhörande och att vara hemma i sig själv. Ett sådant motiv är det återkommande berget som för konstnären symboliserar tillhörighet och stabilitet. I utställningen visar Valeria Montti Colque bland annat collageverket Lagrimas de Plata (silvertårar) som kan läsas som en bergskedja samt mångfacetterade installationerna Mensberget och Djävulsberget.

Nya fotoverket Fjärilsvingar ovan betong visar en fjärilsliknande kvinna svävandes över ett bostadsområde. Latinamerikansk folkkonst möter svensk förortsarkitektur samtidigt som det sköra och romantiska förenas med det hårda och socialrealistiska. Verket är talande för den vackra kontrastverkan som genomgående återfinns i Montti Colques konstnärskap.

Välkommen till pressvisning fredagen 21 oktober kl 10.00
på Gotlands Konstmuseum, S:t Hansgatan 24, Visby

Utställningen visas 22 oktober 2016 - 5 februari 2017