Investmentaktiebolaget Latour

Latour förvärvar återförsäljare i Benelux

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 16:49 CEST

Investment AB Latour har inom affärsområde Verkstadsteknik, förvärvat samtliga aktier i Nord-Lock Benelux B.V. Bolaget, som har sitt säte i Groningen i Holland, är en fristående återförsäljare av Nord-Locks låsbrickor i Holland, Belgien och Luxemburg. Bolaget omsätter drygt 16 MSEK och övertagandet, som sker omgående, kommer att bidra till Verkstadstekniks resultat direkt.

Förvärvet är ett led i att förstärka bearbetningen av globala kunder genom egna försäljningskanaler på industriella nyckelmarknader.

Nord-Lock tillverkar och säljer en unik låsbricka anpassad för de flesta typer av skruvförband. Tillverkning sker i Mattmar, några mil väster om Östersund. Försäljningen sker genom egna bolag i Skandinavien, Frankrike, Storbritannien, Finland, USA, Tjeckien, Polen samt genom ett världsomspännande nätverk av återförsäljare. Cirka 90 procent av tillverkningen går på export.

Verkstadsteknik är ett av sex helägda affärsområden inom Latour med verksamhet inom låsbrickor, automatisering, verktygsförsäljning samt packningar och tätningar och har en total omsättning på drygt 600 MSEK.

Göteborg den 30 september 2008

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, tel. 0705-77 16 40 eller Henrik Johansson, affärsområdeschef Verkstadsteknik, tel. 0705-17 66 01.