Investmentaktiebolaget Latour

Latour säljer verksamheten i division Träbearbetningsmaskiner inom AB Sigfrid Stenberg

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 11:02 CEST

Investment AB Latour har via sitt affärsområde Maskinhandel sålt verksamheten i division Träbearbetningsmaskiner inom AB Sigfrid Stenberg till E & F Holding AB, Tenhult.

Den överlåtna verksamheten omsätter ca 130 MSEK på årsbasis och har 25 anställda, vilka samtliga erbjuds anställning hos den nye ägaren. Övertagandet kommer att ske den 1 oktober 2007.

E & F Holding AB bedriver försäljning av maskiner via sitt dotterbolag Ejderstedt & Fröding AB och bildar ett nytt bolag, där den övertagna verksamheten kommer att bedrivas.

För AB Sigfrid Stenberg innebär detta en renodling av verksamheten till verkstadsindustrin, där bolaget marknadsför maskiner, verktyg och eftermarknadstjänster.

Försäljningen beräknas endast få marginell påverkan på Latourkoncernens resultat för 2007.


Göteborg 2007-08-31

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör
Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40, eller
Sonny Schön, affärsområdeschef Maskinhandel och VD AB Sigfrid Stenberg, tel. 0380-77 164.