Lawson

Lawson bästa investeringen för medelstora tillverkande företag enligt ny oberoende undersökning

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 09:57 CEST

Aberdeen Group rankar Lawson i topp framför fem konkurrenter

STOCKHOLM, Sverige – 22 augusti 2007 – Lawson Software presenterar en ny oberoende undersökning av affärssystem genomförd av Aberdeen Group. Sammanlagt 645 medelstora företag inom tillverkning och industri fanns med i undersökningen. Lawson var det företag som åstadkom bäst affärsförbättringar för kunderna i relation till investeringarna, enligt undersökningen. Lawson gav bäst mätbara förbättringar vid samma investering i mjukvara och konsulttjänster. Andra företag som fanns med i studien var SAP, Oracle, QAD, Epicor och Infor.

Rapporten heter “The Total Cost of ERP Ownership in Mid-Size Companies” och är skriven av Cindy Jutras, vice president research vid analysföretaget Aberdeen Group. Lawson levererade i genomsnitt 22,9 procent förbättring i affärsprocesserna för de tillverkande företagen. Detta uppnåddes genom en genomsnittlig sänkning av lagerkostnaderna med 25 procent, en förbättring av felfria leveranser med 28,8 procent, samt en sänkning av de operativa kostnaderna i tillverkningen med 18,1 procent. Konkurrenterna klarade sig sämre, Oracle uppnådde 13,2 procent förbättring i affärsprocesserna; SAP 15,6 procent.

Dessutom erbjöd Lawson bättre affärer till en låg kostnad. Enligt undersökningen kostade varje procentenhet i affärsförbättring kunderna 516 USD per användare, c:a 3 530 svenska kronor. SAP:s kunder fick betala motsvarande 969 USD per användare och Oracle hela 1 791 USD. De övriga företagen som fanns med i studien kunde inte heller konkurrera - Lawsons lösningar var de mest prisvärda.

- Rapporten bevisar att vi ger våra kunder mycket viktiga konkreta fördelar i sina affärsprocesser till ett mycket attraktivt pris. Det hjälper dem att bli mer konkurrenskraftiga på sina marknader, säger Peter Hagström, chef för Lawson i Sverige.

I en kompletterande rapport från Aberdeen Group, “The Cost of ERP Functionality”, hamnade Lawson också i topp vad gäller kostnad per procentenhet av funktionalitet som används. Denna rapport studerade funktionaliteten och kostnaderna för affärssystem. Totalt fanns 1 680 tillverkande företag i olika storlekar med i studien. Sju stycken leverantörer av affärssystem granskades.

För mer information vänligen kontakta:

Peter Hagström
Lawson Software
+46 733 13 84 90
peter.hagstrom@se.lawson.com

Eva Reftmark
Sund Kommunikation
+46 8 508 935 100
er@sundkommunikation.se