Livsmedelsverket

Lax och piggvar får säljas till EU

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2003 00:00 CET

Vildfångad lax från Vänern och Vättern, samt piggvar från Östersjön får från och med 25 februari säljas till EU och tredje land. Detta gäller även siklöjrom från Bottenviken.

EU har infört gränsvärden för dioxin i fisk. Sverige får inte sälja fisk som innehåller dioxin över gränsvärdet till andra länder. Genom att Sverige - och Finland - har väl etablerade kostråd för Östersjöfisk, får fisken säljas i dessa länder.

Får exporteras
Livsmedelsverket har till uppgift att godkänna att fisk från östersjöområdet får säljas till övriga EU-länder och exporteras till tredje land. Dessa fiskarter anges då på särskilda listor i Livsmedelsverkets föreskrift 2002:33.
Efter analys har Livsmedelsverket beslutat att tillåta piggvar fångad i Östersjön att säljas till EU och tredje land (enligt bilaga 1). Det samma gäller lax från Vänern och Vättern, samt siklöjrom från Bottenviken (enligt bilaga 2).

Slutfört uppdrag
Dessa analyser är de sista i en serie, som har bekostats genom särskilda medel från jordbruksdepartementet. De undersökta fiskarterna omfattar även skarpsill, sill, strömming och lax. Tidigare beslut har redovisats i nedanstående artiklar.


LIVSFS 2002:33
Livsmedelsverket kostråd om fisk

Tidigare artiklar:
Tillägg till råden om fiskkonsumtion i Sverige, juni -03
Lägre intag av dioxiner, PCB och DDT från maten, jan -03
Skarpsill får säljas utomlands, okt -02
Rügensillen får säljas utomlands, okt -02
Dioxinanalyserna av östersjöfisk färdiga, juni -02

Ytterligare upplysningar:
Arne Andersson, chef för Enheten för kontrollprogram: 018-17 56 41