LBI International AB

LB Icon AB - Rapport för perioden 1 januari - 30 juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2004 08:53 CEST

LB Icon rapporterar högre omsättning och förbättrat rörelseresultat.

STOCKHOLM, Sverige / AMSTERDAM, Nederländerna - 29 juli 2004 - LB Icon AB (publ.)
(LB Icon; företaget), verksamt internationellt inom internetkonsulttjänster och webbtjänster, presenterade i dag resultatet för det första halvåret. Huvudpunkter under perioden var:


Januari-juni 2004 uppgick nettoomsättningen till 265,6 MSEK (€29,0 M) jämfört med 245,7 MSEK
(€26,8 M) under det första halvåret 2003. Nettoomsättningen under det andra kvartalet steg till 141,4 MSEK (€15,4 M) jämfört med 124,2 MSEK (€13,5 M) det första kvartalet och till 119,3 MSEK (€13,0 M) jämfört med motsvarande kvartal 2003. Ökningen av nettoomsättningen det andra kvartalet 2004 påverkades positivt av de genomförda förvärven i Storbritannien och Belgien.


Rörelseresultatet före avskrivningar av goodwill för januari-juni 2004 uppgick till -17,9 MSEK (€-2,0 M) jämfört med -25,3 MSEK (€-2,8 M) för samma period förra året. Rörelseresultatet för det här kvartalet uppgick till -8,4 MSEK (€-0,9 M), en förbättring från för föregående kvartals -9,5 MSEK (€-1,0 M). Rörelseresultatet för det andra kvartalet inkluderar engångskostnader för noteringen på Euronext Amsterdam. Dessa kostnader uppgick uppskattningsvis till 5,1 MSEK (€ 550 000). Detta innebär att det egentliga rörelseresultatet, exklusive engångskostnaderna, uppgår till -3,3 MSEK (€-0,36 M) jämfört med -5,7 MSEK (€-0,62 M) för första kvartalet 2004 och -24,5 MSEK (€-2,7 M) för andra kvartalet 2003.

Nettoresultatet för det första halvåret slutade på -36,2 MSEK (€-4,0 M) jämfört med -38,2 MSEK
(€-4,2 M) samma period 2003. Nettoresultatet för det andra kvartalet var -18,0 MSEK (€-2,0 M) jämfört med -18,2 MSEK (€-2,0 M) för det föregående kvartalet.

Resultatet per aktie under det första halvåret uppgick till -1,77 SEK (€-0,19) jämfört med -2,32 SEK
(€-0,25) för samma period förra året. Resultatet per aktie under det andra kvartalet var -0,83 SEK
(€ -0,09) jämfört med SEK 0,96 (€ 0,1) föregående kvartal och -1,98 SEK (€-0,22) för det andra kvartalet 2003.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det första halvåret förbättrades till -13,7 MSEK (€-1,5 M) jämfört med -56,4 MSEK (€-6,2 M) för perioden januari-juni 2003. Siffrorna för det andra kvartalet var
-15,6 MSEK (€-1,7 M) jämfört med 1,9 MSEK (€0,2 M) det första kvartalet och jämfört med -15,8 MSEK
(€-1,7 M) för andra kvartalet 2003.

Rörelsekapitalet har ytterligare ökat, främst beroende på en riktad kontant nyemission uppgående till 32,3 MSEK (€3,5 M). Emissionslikviden erhölls den 2 juli.

Skuldsättningen minskades med 28,1 MSEK (€3,1 M) genom en konvertering av skulder den 28 juni.

För att finansiera framtida tillväxt genomförde företaget den 9 juli en andra notering av alla utestående aktier på Euronext Amsterdam samtidigt som företagets aktier gick upp på Stockholmsbörsens Attractive 40-sektion på O-listan i början av juli.

Företaget förväntar sig en stark lönsamhetsutveckling under hela 2004.

Fullständig rapport, se bilaga.


För mer information om LB Icon, var god kontakta:
Stockholm: Elina Wilow, elina.wilow@iconmedialab.com, tel +46 8 5223 9002
Amsterdam: Annemarie de Bont, annemarie.debont@lostboys.com, tel +31 20 460 4500