LBI International AB

LBI International AB - Delårsrapport för januari-september

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:28 CET

LBI International AB - Delårsrapport för januari-september:

Integrationen klar - och rustade för stark resultat- och omsättningstillväxt

Delårsrapporten presenterar LBIs resultat uppdelat på en legal sektion och en
proforma. Proforma-sektionen, visar den finansiella informationen helt
konsoliderad från årsskiftet och i jämförelse med 2005. Den andra delen, den
legala sektionen, visar den legala finansiella informationen som är baserad på
nio månader, perioden januari-september för tidigare LB Icon samt perioden
augusti-september för tidigare Framfab, i enlighet med redovisningprinciperna
för omvänt förvärv. Fusionen registrerades 31 juli 2006.

Legala finansiella highlights

· Nettoomsättningen för januari-september var 857,9 MSEK (633,6) och 336,7 MSEK
(225,8) för det tredje kvartalet. Nettoomsättning per anställd och årstakt för
januari-september var 1 243 KSEK (1 140)

· Resultat efter skatt för januari-september har påverkats av
omstruktureringskostnader på 16,6 MSEK. Rörelseresultatet var 48,2 MSEK (64,0)
för januari-september och 28,2 MSEK (33,7) för det tredje kvartalet.
Rörelsemarginalen för januari-september var 7,6 % före omstruktureringskostnader
och 5,6 % (10,1) efter. Rörelsemarginalen för det tredje kvartalet var 8,4 %
(14,9)

· Resultat per aktie för januari-september var 1,43 SEK (1,35) och 0,64 SEK
(1,04) för det tredje kvartalet

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 55,4 MSEK (0,6) för perioden
januari-september och 21,2 MSEK (-5,9) för det tredje kvartalet. Likvida medel
uppgick till 166,3 MSEK den 30 september


Proforma finansiella highlights

Januari-september
· Nettoomsättningen ökade 23 %, i huvudsak på grund av stark efterfrågan på
nyckelmarknader

· Högre produktivitet och högre priser medförde en markant förbättring av
rörelsemarginalen från 4,3 % samma period 2005 till 7,3 % efter, och 5,2 % före
återläggning av omstruktureringskostnader. Rörelseresultatet före
omstruktureringskostnader förbättrades med 107%

· Nettoresultatet förbättrades med 68 % till 50,0 MSEK


Juli-september
· Nettoomsättningen ökade med 6 % jämfört med tredje kvartalet 2005

· Rörelseresultatet förbättrades med 91 %, i huvudsak beroende på högre
produktivitet

· Markant förbättring av nettoresultatet till 28,0 MSEK från 8,2 MSEK

Jan- Jan-
sep sep Q3 Q3
MSEK 2006 2005 Tillväxt 2006 2005 Tillväxt

1
Nettoomsättning 186,1 967,1 23% 376,0 354,8 6%
Omstruktureringskostnader -24,2
EBITDA 103,9 78,5 32% 40,6 28,7 41%
EBITDA marginal 8,8% 8,1% 10.8% 8.1%
EBIT 62,0 41,5 49% 26,2 13,7 91%
EBIT marginal 5,2% 4,3% 7,0% 3,9%
EBIT, exklusive
omstruktureringskostnader 86,2 41,5 107% 26,2 13,7 91%
EBIT marginal, exklusive
omstruktureringsk. 7,3% 4,3% 7,0% 3,9%
Periodens resultat 50,0 29,8 68% 28,0 8,2 239%
Marginal 4,2% 3,1% 7,4% 2,3%
Nettoomsättning/anställd
på årstakt, KSEK 1 280 1 149 11% 1 199 1 173 2%

Not: Escador GmbH avyttrades 31 juli 2006

Ledningens sammanfattning

· Efterfrågan på tjänster inom digital marknadskommunikation fortsätter att vara
stadig och tilltagande

· Organisk tillväxt på 15 % beräknat på nettoomsättning, högre än något av de
senaste åren

· Fokus på stora internationella företag ger utdelning - 30 stora nationella och
internationella kunder tillkom under det tredje kvartalet tillsammans med ökning
av kundrealtioner med fasta arvoden och avtal

· Integrationen i samtliga länder är klar med synergier i form av ökad
omsättning och kostnadsbesparingar enligt förväntningar

· Helåret 2006 förväntas bli starkt och för 2007 förväntas en signifikant
omsättningstillväxt och en avsevärd förbättring av rörelsemarginalen

Analytiker- och pressträff

Delårsrapporten tillsammans med marknadsutvecklingen presenteras av vd Robert
Pickering samt ekonomi- och finansdirektör Jan Norman klockan 10.30 på Rosarium,
Amstelpark 1 i Amsterdam. Presentationen kan även följas via en sändning på
nätet via www.lbi.com eller www.companywebcast.nl/webcast/default.asp?id=716
eller via en telefonkonferens på nummer +31 20 713 27 61. Genom
telefonkonferensen kan även frågor ställas.

För ytterligare information, kontakta:
Robert Pickering, vd, LBI International AB
+31 20 460 45 00, robert.pickering@lbicon.com

Jan Norman, ekonomi- och finansdirektör, LBI International AB
0709 41 22 06, jan.norman@framfab.com

Tobias Bülow, informationschef, LBI International AB
0709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.com

LBI som har en svensk-holländsk bakgrund grundades 1993 och är Europas ledande
digitala byrånätverk med ett komplett tjänsteutbud för leverans av
marknadsföringslösningar och tekniska lösningar. Företaget har mer än 1 200
anställda vilka i huvudsak återfinns på större Europeiska och Amerikanska
marknadsplatser som Amsterdam, Bryssel, Köpenhamn, London, Madrid, Milano,
München, New York och Stockholm. Med team sammansatta utifrån en mängd olika
kompetenser skapar LBI innovativa flerkanalslösningar för sina nationella och
internationella kunder genom att på ett unikt sätt kombinera strategiutveckling
och kreativ design med specifik branschkunskap och senaste teknologi. LBI
skapades genom sammanslagningen av Framfab och LB Icon i augusti 2006 och är
noterat på Euronext i Amsterdam och på Stockholmsbörsen (Kortnamn: LBI).