LBI International AB

LBi tar kostnad för omstrukturering och genomför omorganisation

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 08:48 CEST

Under det första kvartalet 2009 kommer LBi att ta en engångskostnad på ca 3,6 MEUR i sin helhet hänförlig till avgångsvederlag och fastighetsrelaterade kostnader uppkomna under perioden. Företaget har under kvartalet avvecklat 150 heltidstjänster, vilket motsvarar ca 9 % av företagets totala antal anställda internationellt. Åtgärden vidtas till följd av det försämrade ekonomiska marknadsläget. Nedskärningen av antalet anställda är direkt riktad mot och berör den centraleuropeiska och den amerikanska regionen där ytterligare minskade intäkter är att vänta. LBis ursprungliga plan var att genomföra den sista fasen i en strategisk omstrukturering under det fjärde kvartalet 2009. Beslutsprocessen och alla övriga relaterade strukturfrågor har nu accelererats för att bolaget ska kunna fortsätta att skydda och leverera starka marginaler.

LBi planerar nu att centralisera det kompletta digitala erbjudandet i Centraleuropa genom den holländska verksamheten. Detta samlade affärscentrum skapas som svar på direkt efterfrågan från kundsidan i regionen. Mediaspecialisterna LBi Iven & Hillmann, som förvärvades i slutet av 2007 kommer nu att arbeta direkt mot LBi Nederländerna, detsamma gäller LBi Tyskland. Marknadsföringserbjudandet inom Satama, plattformskompetensen inom LBi Lost Boys och mediatjänsterna inom Iven & Hillmann kan på detta sätt kunna samlas bättre under LBis varumärke. Enad rapportering och gemensamma incitamentprogram och arbetssätt kommer också att säkra det gemensamma intresset.

Det kompletta digitala tjänsteerbjudandet motsvarar serviceerbjudandet i Storbritannien och är unikt differentierat i och med att LBis kunder erbjuds alla samlade kompetenser från en enda byrå som kombinerar digital strategisk marknadsföring, media- och CRM-områden med förstklassig webb- och teknisk plattformsdesign. Omorganisationen gör det möjligt för LBi att undvika dubblering av kompetenser på olika kontor och att ytterligare binda samman kundorienterade delar av organisationen. Till följd av denna åtgärd har LBi avvecklat verksamheten i Den Dolder och samtidigt rationaliserat behovet av kontorslokaler i Amsterdam.

I USA skapar LBi också en integrerad organisation med ett komplett erbjudande genom att kombinera Special Ops, IconNicholson och LBi Atlanta. Målsättningen är att ha en enhetlig organisationsmodell på plats vid årets slut. I väntan på sammanslagningen vid utgången av året börjar LBi redan nu omorganiseringen av de amerikanska bolagen. Detta innefattar att organisationsstrukturer förenklas, att antalet ledningsfunktioner minskas och att dubblerade verksamhetsroller tas bort.

Dessa åtgärder kommer tillsammans att ha en betydande påverkan på LBis kostnader och besparingarna under året beräknas uppgå till över 9 MEUR.

LBis resultat för första kvartalet kommer att offentliggöras 29 april 2009.


För ytterligare information kontakta:
Luke Taylor, VD, LBI International AB
+44 (0) 20 70 63 64 65, luke.taylor@lbi.com
Huub Wezenberg, ekonomi- och finansdirektör,LBI International AB
+31 20 460 4500, huub.wezenberg@lbi.com
Eva Ottosson, informationsansvarig, LBI International AB
+46 709 41 21 40, eva.ottosson@lbi.com

Om LBi:
LBi är en internationell digital byrå för marknadsförings- och tekniska lösningar och förenar förståelse, kreativitet och expertis för att lösa affärsproblem. LBi är Europas största byrå för kompletta lösningar och tillhandahåller alla digitala kompetenser, inklusive digital strategi, varumärkt innehåll, servicedesign, media, CRM, tekniska lösningar, hosting och support. LBi har ca 1 600 anställda vilka i huvudsak återfinns på större europeiska, amerikanska och asiatiska marknadsplatser som Amsterdam, Atlanta, Berlin, Bryssel, London, Milano, Mumbai, New York, Paris och Stockholm. LBi är noterat på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm och på NYSE Euronext i Amsterdam.
www.lbi.com